Sverige under pandemin – Coronakommissionens slutbetänkande

Report this content

Den 25 februari klockan 12:00 överlämnar Coronakommissionen sitt slutbetänkande - Sverige under pandemin - till socialminister Lena Hallengren.

Klockan 12:00 kommer även hela slutbetänkandet samt de sex underlagsrapporter som utgör en del av faktaunderlaget för betänkandet att publiceras på kommissionens webbplats. 

Klockan 13:30 håller kommissionen en presskonferens i riksdagens andrakammarsal. Ingång via entrén från Riksplan, Norrbro 1A. Medtag legitimation. 

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsformulär finns på riksdagens webbplats: Pressackreditering. Frågor om pressackreditering hänvisas till telefon 020-349 000, tonval 2. Måndag–torsdag klockan 8:00–16:30, fredag klockan 8:00–15:00.

Övrig press som önskar delta vänligen anmäl deltagande till Coronakommissionen senast den 24 februari via
e-post: s.coronakommissionen@regeringskansliet.se.

Journalister som efter presskonferensen vill ha en enskild intervju med kommissionens ordförande Mats Melin ska senast den 24 februari anmäla detta via e-post: s.coronakommissionen@regeringskansliet.se

Coronakommissionens webbplats: www.coronakommissionen.com

Frågor om kommissionens arbete besvaras i första hand av kommissionens ordförande Mats Melin (08-405 51 71) eller huvudsekreteraren Joakim Sonnegård (08-405 40 24). 

Coronakommissionen består av Mats Melin (ordförande), Shirin Ahlbäck Öberg, Ann Enander, Vesna Jovic, Camilla Lif, Torsten Persson, Göran Stiernstedt och Mats Thorslund.

Regeringen beslutade, efter överläggningar med riksdagens partier, den 30 juni 2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. 

Taggar: