Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Report this content

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare när Phase Holographic Imaging (”Phase”, ”Bolaget” eller ”PHI”) erhöll ett lånelöfte om 20 MSEK vilket bedöms säkerställa Bolagets rörelsekapital fram till 2023.

Phase har ingått ett andra låneavtal mellan PHI och danska Formue Nord A/S vilket ger PHI möjlighet att påkalla lån om ytterligare 20 MSEK. Sammantaget ger de två låneavtalen med Formue PHI möjlighet att påkalla lån om totalt 35 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om inget annat överenskommes är avtalets löptid 24 månader.

Om Phase Holographic Imaging
Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med lånelöftet
För mer information – www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog, telefon 076- 853 28 22
linus.lindskog@corpura.se

Media

Media

Dokument & länkar