• news.cision.com/
  • Corpura Fondkommission/
  • Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Toleranzia AB:s företrädesemission om 24 MSEK som tecknades till ca 94 % och 22,6 MSEK

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Toleranzia AB:s företrädesemission om 24 MSEK som tecknades till ca 94 % och 22,6 MSEK

Report this content

Den 28 februari 2018 avslutades teckningstiden i Toleranzia AB:s företrädesemission om 24 MSEK som tecknades till cirka 22,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 94 %. Toleranzia tillförs därmed totalt cirka 22,6 MSEK före emissionskostnader.

VD Charlotte Fribert kommenterar:

”Jag vill tacka alla befintliga och nya ägare i Toleranzia för ert förtroende. Genom emissionen får vi nu möjligheten att genomföra flera värdehöjande aktiviteter såsom storskalig produktion och förberedelser av kliniska prövningar. Vi ser fram emot en intensiv vår och en fortsatt utveckling i Toleranzia.”

Kort om Toleranzia AB

Toleranzia AB är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:

Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48

eller mail fredrik.holst@corpura.se

Dokument & länkar