Corpura Fondkommission AB var finansiell rådgivare i samband med TerraNet Holding AB:s företrädesemission

Report this content

Den 18 oktober avslutades teckningstiden i TerraNet Holding AB:s företrädesemission om högst cirka 52,1 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 31 procent. Efter att garantiåtagandet togs i anspråk uppgick teckningsgården till 80 procent. Totalt tillförs TerraNet därför cirka 41,7 MSEK före emissionskostnader.

Kort om TerraNet Holding AB
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Corpura Fondkommission AB var finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48, fredrik.holst@corpura.se

Media

Media

Dokument & länkar