CloudRepublic utser ny VD

Report this content

Den tillträdande styrelsen i bolaget har utsett Jonas Litborn till VD för CloudRepublic, u.n.ä till CR Ventures AB.

Jonas Litborn har mångårig erfarenhet av att leda noterade bolag och kommer närmast från Vertical Ventures, där Jonas var VD under det omvända förvärvet och omlistningsprocessen av Arcane Crypto AS.

"Det är en spännande tid för CR Ventures. Jag tar med mig mina erfarenheter från Vertical Ventures och ser fram emot att snarast återkomma med styrelsens planer ang utskiftning av Brandbee aktier och utreda möjligheterna för ett omvänt förvärv av ny verksamhet” säger Jonas Litborn VD

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats avslutar Johan Gran sin anställning i CloudRepublic och tillträder sin tjänst som Vice VD i Brandbee Holding. Styrelsen för CloudRepublic tackar Johan för hans insatser där han under sin tid som VD för bolaget vänt koncernen från förlust till vinst “säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande.

För mer information Jonas Litborn, VD
contact@cloudrepublic.com

Dokument & länkar