Kommuniké från den extra bolagsstämman i CloudRepublic AB mars 2021

Report this content

Idag den 12 mars höll CloudRepublic AB en extra bolagsstämma i advokatfirman Glimstedt lokaler.  Aktieägare motsvarande 48,68 % av rösterna var närvarande vid stämman. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade följande: 
 

  • Beslut om val av ny styrelse: Fram till nästa årsstämma valdes; Jonas Litborn, Fredrik Crafoord och Mikael König som styrelseledamöter med Fredrik Crafoord som styrelseordförande.
  • Beslut om ändring av bolagsordning: Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens bestämmelser enligt nedan:

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1     FirmaBolagets firma är CloudRepublic AB (publ). Bolaget är publikt.  § 1     FöretagsnamnBolagets företagsnamn är CR Ventures AB. Bolaget är publikt (publ). 
§ 2     Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Stockholm.  § 2     Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 
§ 4     AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.  § 4     AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor. 
§ 4     AktieantalAntalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 333 333 och högst 5 333 332.  § 4     AktieantalAntalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 133 333 och högst 8 533 331.
 
  • Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet samt samtliga aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB. I enlighet med AMN 2019:25 ska aktier som direkt eller indirekt innehas av Brandbee Holding AB inte beaktas vid bolagsstämmans beslut om godkännande av Transaktionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord,  Styrelseordförande
contact@cloudrepublic.com

Dokument & länkar