CRAMO GÅR SAMMAN MED FINSKT UTHYRNINGSBOLAG - Genom sammanslagningen bildas en av de ledande paneuropeiska aktörerna inom uthyrningsindustrin

Det finska, börsnoterade företaget Rakentajain Konevuokraamo Oyj (”RK”) och Cramo har beslutat att lägga samman sina verksamheter. Genom samgåendet bildas en av Europas ledande uthyrningskoncerner. Kärnverksamheten utgörs av maskinuthyrning, samt uthyrning och försäljning av flyttbara lokaler.

Det sammanslagna bolaget blir ett av de fem största uthyrningsbolagen i Europa. Det blir marknadsledande i Sverige, Finland och Estland och får en stark position även i Norge, Danmark, Nederländerna, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Det nya företaget får en stark bas för fortsatt internationell tillväxt, särskilt i östra Europa och Ryssland. Omsättningen, pro forma, för 2004 uppgick till cirka 293 miljoner Euro och resultatet före avskrivningar (EBITDA) till cirka 78 miljoner Euro. Det sammanslagna företaget har 1 634 anställda. Transaktionen förväntas ge upphov till synergivinster om cirka 5 miljoner Euro, med fullt genomslag från 2007. Tekniskt sett genomförs samgåendet som ett förvärv, med RK som moderbolag, vilket innebär att den sammanslagna verksamheten kommer att vara noterad på börsen i Helsingfors. Alla aktieägare i Cramo har förbundit sig att acceptera erbjudandet. “Genom sina innovativa och väl utvecklade uthyrningskoncept till en bred kundbas är Cramo väl positionerat i förhållande till sina konkurrenter. Cramos storlek i kombination med RKs finansiella styrka skapar en ny stark organisation med mycket goda förutsättningar för fortsatt tillväxt från en redan framträdande plats inom den europeiska uthyrningsbranschen”, säger Phil van Haarlem, styrelseordförande i Cramo. En enhällig styrelse i RK rekommenderar aktieägarna att godkänna förslaget. Större aktieägare, som tillsammans representerar 78,4% av rösterna och 37,6% av aktierna har förbundit sig att följa styrelsens rekommendation. "Vi är mycket nöjda med att huvudaktieägarna kunde nå en gemensam ståndpunkt efter att ha förlängt förhandlingstiden något. Genom att samordna verksamheten med Cramo kan RK nu genomföra sin tillväxtstrategi. RK, som är det lönsammaste företaget i branschen, gör det möjligt att skapa ett mycket konkurrenskraftig företag med en stark plattform för en lönsam tillväxt i den framtida konsolideringen av uthyrningsbranschen”, säger Paavo Ruusuvuori, ordförande i RK. “Kombinationen med RKs verksamhet öppnar nya och spännande utvecklingsmöjligheter för oss” säger Cramos koncernchef Göran Carlson. ”Vi blir en av få genuint paneuropeiska aktörer med allt som behövs – operativt såväl som finansiellt – för att fullt ut kunna dra nytta av den snabba utvecklingen inom uthyrningsindustrin”. Koncernchef i det sammanslagna företaget blir Vesa Koivula, RKs nuvarande koncernchef, med Göran Carlson, Cramos nuvarande koncernchef, som vice koncernchef. (Den fullständiga press release som lämnats till Helsingforsbörsen finns tillgänglig på www.cramo.com.) En presskonferens, på engelska, kommer att arrangeras på Crown Plaza Hotel i Helsingfors, Mannerheimintie 50, klockan 10.00 (svensk tid CET). En presentation på engelska kommer att finnas tillgänglig på www.cramo.com och www.rk.fi en time innan presskonferensen. Stockholm, den 19 oktober 2005 Cramo AB För ytterligare information, kontakta Göran Carlson, VD och koncernchef i Cramo tel. +46-8-6235402 or +46-708-746556 Vesa Koivula, koncernchef i RK tel. +358-9-89481 or +358-40-5105710

Dokument & länkar