Cramo övertar maskinförsörjningen i Norges ledande entreprenadföretag

Cramo övertar maskinförsörjningen i Norges ledande entreprenadföretag Haehre är ett av Norges ledande företag inom väg- och markentreprenad med en omsättning på över 300 MNOK. Genom ett avtal med Cramo överlåts alla byggmaskiner, bodar och lättare anläggningsmaskiner till Cramos norska dotterbolag. Samtidigt tecknas ett långsiktigt samarbetsavtal med en beräknad årlig hyresvolym på 20 MNOK. Ingen personal berörs av överlåtelsen. Genom förvärvet övertar Cramo, ett 25-tal anläggningsmaskiner, huvudsakligen Caterpillar, nära 200 bodar och ett stort antal byggmaskiner och annan utrustning. Totalt ca 1.500 maskiner. Större maskiner, från 20 ton och uppåt, betraktar Haerhe som kärnprodukter, och dessa omfattas inte av överenskommelsen. Det samarbetsavtal som tecknas samtidigt med överlåtelsen löper inledningsvis under sju år, och gör Cramo till huvudleverantör av motsvarande utrustning. "Avtalet har strategisk betydelse för vår norska verksamhet", säger Mats Stenholm, tf VD i Cramo AS. "Haere är ett har ett mycket gott anseende i Norge, med en rad viktiga kunder inom anläggningssektorn - inte minst det norska vägverket, Mesta AS. Genom samarbetsavtalet får vi en betydande tillskottsvolym med stor tillväxtpotential. Samtidigt får vi en bättre spridning i kundstrukturen, vilket är en av grundtankarna bakom Cramos extremt breda produktsortiment". Sedan starten för 30 år sedan har Haerhe utvecklats till ett av Norges främsta entreprenadföretag inom väg- och anläggning. "Vår kompetens och vårt fokus ligger idag framförallt inom tung entreprenadverksamhet, och de tunga entreprenadmaskinerna är en del av den kärnverksamheten", säger Knut Harstad som är VD och koncernchef. "Samtidigt har vi till och från betydande behov av annan, kompletterande utrustning. Genom avtalet med Cramo räknar vi med en mer kostnadseffektiv försörjning av denna". Haerhe är en av Pay & Brinks, den norska återförsäljaren av Caterpillar, största kunder. Pay & Brink, som har stor erfarenhet av den typ av anläggningsmaskiner som ingår kommer att sköta service och reparationer. "Affären är därmed ett utmärkt exempel på hur våra kunder kan dra nytta av att Caterpillar utöver sin traditionella verksamhet, idag även finns med i uthyrningsbranschen genom sitt delägande i Cramo" säger Cramos koncernschef, Gunnar Glifberg. Stockholm 2003-10-13 Cramo AB För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 5400 Mats Stenholm, tf VD i Cramo AS, tel 08-623 54 00 Knut Harstad, VD och koncernchef i Albert Kr. Haehre Entreprenör AS, +47 911 11 1091 Cramo är en av norra Europas ledande uthyrnngskoncerner med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland, Estland och Polen. Som representant för "the Cat© Rental Store" ingår Cramo koncernen i ett världsomspännande nätverk av cirka 1.300 uthyrningsdepåer. Genom cirka 170 service- och försäljningsställen hyr man ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industri, byggföretag och offentlig sektor. Omsättningen under 2002 var 2 miljarder kronor, med ett resultat före skatt på 220 MSEK. Antalet anställda var 850. www.cramo.se Albert Kr. Haehre Entreprenör AS är moderbolag i Haerhe- koncernen, som är ett av Norges ledande företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Under 2002 omsatte koncenen ca 302 M NOK. Antalet anställda var 170. www.akh.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar