Cramo övertar PNBs maskinverksamhet

Cramo övertar PNBs maskinverksamhet Cramo har förvärvat maskinparken i PNB-koncernen. Samtidigt tecknas ett femårigt samarbetsavtal med PNB som innebär att Cramo blir huvudleverantör av all maskinutrustning. Tjugotvå personer i Göteborg, Malmö och Bromölla berörs av överlåtelsen. PNBs maskinverksamhet omsätter cirka 90 MSEK per år. Fram till nu har den egna maskin-avdelningen täckt nära 80% av koncernens behov. Resterande del har tillgodosetts genom inhyrning från Cramo och andra hyresföretag. Enligt den nu tecknade överenskommelsen övertar Cramo all personal och utrustning samt hyreskontrakten på de tre uthyrningsdepåerna i Göteborg, Malmö och Bromölla. Totalt omfattas 22 personer och cirka 5.800 bygg- och anläggningsmaskiner samt 200 bodar och vagnar. Dessutom ingår ställning, reservdelar och tillbehör. Samtidigt tecknas ett femårigt samarbetsavtal enligt vilket Cramo blir huvudleverantör av motsvarande utrustning till samtliga bolag i PNB- koncernen. "Cramo har gått i spetsen för att utveckla kompletta servicekoncept kring uthyrning av maskiner och utrustning för både små och stora företag", säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg. "När det gäller helhetsåtaganden för stora, rikstäckande entreprenörer har vi en mycket stark position. Genom avtalet med PNB har vi på några få år övertagit ansvaret för huvuddelen av maskinförsörjningen i fyra av Sveriges sex största byggföretag, och dessutom flera andra stora företag och maskinförvaltningar i och utanför Sverige". "Genom att lägga ansvaret för vår maskinförsörjning på ett externt företag som är specialister på detta ges vi större möjlighet att koncentrera oss på vår kärnverksamhet. Vi ser också att avtalet med Cramo ger oss en högre grad av flexibilitet och en sänkt kostnadsnivå för den totala maskinhanteringen", säger PNB-koncernens vice koncernchef Peter Condrup. Magnus Rosén, som är chef för Cramos svenska maskinuthyrning menar att det finns en stor effektiviseringspotential när företag, som nu PNB, väljer att lägga ut en verksamhet, som för dem endast är en stödfunktion, till specialistföretag. "Normalt finns en snabbt tillgänglig rationaliseringspotential på uppåt 20%, bara genom att ersätta delar av kundens maskinpark med nyare och effektivare utrustning. Och till det kommer effekterna av ett bättre resursutnyttjande av Cramos organisation och stora maskinpark". Stockholm 2003-04-28 Cramo AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 54 00 Peter Condrup, vVD och vice koncernchef i Percy Nilsson Byggnads AB, tel. 040-680 08 00 Cramo är en av norra Europas ledande uthyrnngskoncerner med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland, Estland och Polen. Som representant för "the Cat© Rental Store" ingår Cramo koncernen i ett världsomspännande nätverk av cirka 1.300 uthyrningsdepåer. Genom cirka 170 service- och försäljningsställen hyr man ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industri, byggföretag och offentlig sektor. Omsättningen under 2002 var 2 miljarder kronor, med ett resultat före skatt på 220 MSEK. Antalet anställda var 850. www.cramo.se Koncernen Percy Nilsson Byggnads AB är ett av Sveriges största företag inom bygg- och anläggningsbranschen. I PNB-koncernen ingår dotterbolagen PNB Entreprenad AB i Malmö, PNB Väst AB i Göteborg och LB-Hus AB i Bromölla. Koncernomsättningen under 2002 var 2,4 miljarder kronor och antalet anställda var 1.400 www.pnb.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar