Svenska CRC Vindkraft tar de första kinesiska vindkraftverken till Europa

Det är CRC Vindkraft i Göteborg som blir det första vindkraftbolaget att satsa på kinesiska vindkraftverk i Sverige. Två 3 MW-verk från den kinesiska tillverkaren Sinovel, världens näst största tillverkare av vindkraftverk, är just nu med båt på väg till Sverige. – Vi räknar med att de båda verken når svenska farvatten om någon vecka, säger CRC Vindkrafts vd Claes Bühler.

Efter omlastning i Antwerpen skeppas vindkraftverken vidare till Kristinehamn för att därefter transporteras och uppföras på Tjurhöjden i närheten av Molkom, 35 kilometer nordost om Karlstad. Invigningen är planerad till den 29 februari nästa år, då verken beräknas börja producera vindkraft till elleverantören Fortums nät.

– Det känns bra att vi bidrar till att öka konkurrensen på den svenska vindkraftmarknaden. Sinovel är en av världens ledande tillverkare, med erkänt pålitliga och effektiva modeller för produktion av grön el från vindkraft. Självklart ska dessa kinesiska verk finnas tillgängliga och också vara ett alternativ för svenska projektörer, säger Claes Bühler.

De båda vindkraftverken är på 3 MW vardera, med beteckningen Sinovel SL-3000, och levereras kompletta från Kina. Totalhöjden är 150 meter och rotordiametern 113 meter. De två vindkraftverken kostar 84 miljoner kronor och beräknas producera cirka 15 000 MWh/år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen hos drygt 3000 hushåll.

För Claes Bühler är det inte första gången han gör affärer med kinesiska leverantörer. Han har ett förflutet inom telefonibranschen och har lång erfarenhet av att göra affärer med Kina.

– Att ha en av världens största tillverkare av vindkraftverk i ryggen känns tryggt när vi nu sätter upp våra första verk i Sverige. Sinovel är garanten för en god leveranssäkerhet och deras attityd till sina kunder är fantastisk. Servicen av de båda verken utförs av Sinovel själva och blir startpunkten för en egen serviceorganisation i Europa.

För mer information, kontakta:

Claes Bühler, vd CRC Vindkraft. Tel: 070-546 94 84. E-post: claes.buhler@crcvindkraft.se

CRC vindkraft startade sin verksamhet i Göteborg 2008 och arbetar med allt från prospektering av mark till leverans av nyckelfärdiga vindkraftverk. I februari 2012 inviger företaget sina två första vindkraftverk på Tjurhöjden i Molkom, 35 kilometer nordost om Karlstad i Värmlands län. Verken, som är de första kinesiska vindkraftverken som uppförs i Sverige, är levererade av Sinovel – världens näst största tillverkare och vindkraftverk. CRC Vindkraft projekterar just nu för ytterligare 24 verk på fyra olika platser, i första hand i Mellansverige.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar