Årsredovisning för Creaspac 2021 offentliggjord

Report this content

Creaspacs årsredovisning för 2021 finns nu att läsa på Creaspacs hemsida (http://www.creaspac.se).

Creaspacs årsredovisning finns även att läsa på följande länk:
https://www.creaspac.se/investerare/finansiella-rapporter/

Anmälan för fysiska utskick kan göras till info@creaspac.se.

Årsstämma för Creaspac AB äger rum onsdagen den 25 maj, 2022, klockan 10.00 i 7A Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00.
 

Stockholm den 26 april 2022

Creaspac AB

Denna information är sådan information som Creaspac AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2022, klockan 09.00.