Croisette säljrådgivare när Nischer Properties avyttrar byggrätter i Järfälla

Report this content

Nischer Properties AB och Nyhem Bostad AB har via dotterbolag avyttrat byggrätter för 153 lägenheter i området Tallbohov i Järfälla kommun. Croisette Real Estate Partner var säljarens rådgivare.

Byggrätten omfattar 153 bostadsrättslägenheter, fördelat på 12 LSS-bostäder och 141 bostadsrätter. Detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft men försäljningen är bl.a. villkorad av att bygglov beviljas. Köpeskillingen uppgick till 70 mkr.

– Vi är glada att fått agera säljrådgivare i den här försäljningen där vi snabbt och effektivt lyckats genomföra en affär före årsskiftet. Försäljningen är också ett bevis på att bostadsbyggrätter i storstadsregionerna är eftertraktat och att denna typ av tillgångar inte påverkas av den pågående pandemin. Vi tror på ett fortsatt stort intresse för bostadsbyggrätter under 2021, säger Olle Håkanson Nobel, Co-head of Transactions på Croisette Real Estate Partner.

Olle Håkanson Nobel, Co-head of Transactions
Croisette Real Estate Partner

mob: +46 (0) 70 351 01 07
vxl: 08-15 92 44
olle.hakansonnobel @croisette.se

Croisette Real Estate Partner är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande rådgivare och företräder fastighetsbranschens mest progressiva kunder. Bolagets hängivna och engagerade medarbetare erbjuder kvalificerad och långsiktigt hållbar rådgivning inom transaktion, värdering & analys, lokalförmedling, kompetensförsörjning samt förvaltning. Croisette är rikstäckande med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Uppsala samt Reykjavik, Island. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media