M och V minst jämställda på Twitter – MP bäst

Crossing Boarders lanserade i måndags världens första jämställdhetstest på Twitter, twee-q.com. I dag uppdateras testet så att även organisationer och företag kan se hur jämställt de retweetar. Testet har fått stor spridning och hittills har över 9 000 tester genomförts på Twee-Q.

Moderaterna och Vänsterpartiet får låga Twee-Q värden, 4,4 respektive 4,6, medan Miljöpartiet får hela 8,6. Aftonbladet är närmast perfekta med ett Twee-Q värde på 9,8, medan Expressen bara når 3.

- Siffrorna är förvånande och kommer säkert att väcka en del debatt. En del, särskilt de som får låga värden i testet, menar att testet är ovetenskapligt. Men vad vi vill göra är att påvisa skillnaderna i hur ofta vi retweetar män och kvinnor. Vad skillnaderna beror på är upp till varje person, eller organisation, att fundera över och diskutera, säger Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders. 

Lista över riksdagspartiernas Twee-Q värden:
Centerpartiet  - Twee-Q värde 5 (67 procent män och 33 procent kvinnor retweetade)
Folkpartiet – Twee-Q värde 6.6 (40 procent män och 60 procent kvinnor retweetade)
Kristdemokraterna – Twee-Q värde 6.2 (61 procent män och 39 procent kvinnor retweetade)
Moderaterna – Twee-Q värde 4.4 (69 procent män och 31 procent kvinnor retweetade)
Miljöpartiet – Twee-Q värde 8.6 (54 procent män och 46 procent kvinnor retweetade)
Socialdemokraterna – Twee-Q värde 7.8 (56 procent män och 44 procent kvinnor retweetade)
Vänsterpartiet – Twee-Q värde 4.6 (68 procent män och 32 procent kvinnor retweetade)
(Sverigedemokraterna har för få retweets för att kunna bedömas)

Lista över några svenska medier och organisationers Twee-Q värden:
GöteborgsPosten – Twee-Q värde 7.4 (57 procent män och 43 procent kvinnor retweetade)
TV4 – Twee-Q värde 6.2 (61 procent män och 39 procent kvinnor retweetade)
Sida – Twee-Q värde 10 (50 procent män och 50 procent kvinnor retweetade)
Timbro – Twee-Q värde 2.2  (81 procent män och 19 procent kvinnor retweetade)
LO – Twee-Q värde 3.4 (75 procent män och 25 procent kvinnor retweetade)
Feministiskt Initiativ – Twee-Q värde 3.2 (24 procent män och 76 procent kvinnor retweetade)

För att prova Twee-Q, gå till www.twee-q.com.


För ytterligare information kontakta:
Ida Östensson, grundare och verksamhetsledare av Crossing Boarders (Ida är på plats i Almedalen under hela veckan).
Telefon: 070-544 07 98, alt e-post ida@crossingboarders.se

Crossing Boarders arbetar för att främja ett mer jämställt deltagande i fritids-verksamheter. Baserat på framgångsrika erfarenheter som främjar en jämställd fritid har Crossing Boarders tagit fram en 9-stegsmodell som underlättar verksamheters och organisationers arbete med jämställdhet och inkludering för att nå underrepresenterade grupper.

Taggar:

Dokument & länkar