Cement Fund utnyttjar warranter för teckning av 31,5 miljoner nya aktier vilket tillför Crown Energy 63 miljoner kronor

En av Crown Energy ABs (publ) (”Bolaget” eller ”Crown Energy”) största aktieägare, Cement Fund SCSp (”Cement Fund”), utnyttjar samtliga 31,5 miljoner warranter och tecknar sig därmed för 31,5 miljoner nya stamaktier i Bolaget. Lösenpris per stamaktie är 2 kronor i enlighet med vad som beslutades på årsstämman den 4 maj 2016. Genom lösen av warranterna tillförs nu Crown Energy 63 miljoner kronor. Efter denna transaktion finns inga utestående warranter eller optioner i Bolaget.

Till följd av utnyttjandet av warranterna kommer antal stamaktier i Bolaget att öka från 445 815 350 till 477 315 350. Varje stamaktie äger tio röster vardera och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 4 773 153 500. Aktiekapitalet uppgår efter lösen av warranterna till cirka 14 032 864,56 kronor.

”Vi är mycket nöjda att kunna meddela att vår aktieägare Cement Fund fortsätter att visa förtroende och stöd för Crown Energy och vår strategi genom att utnyttja sina utestående warranter och därmed öka sitt aktieägande i Bolaget. Det tillförda kapitalet till Bolaget kommer att ytterligare stärka balansräkningen och öka våra möjligheter att fokusera och bygga vidare Bolaget och dess affärsområden Property Development and Services och Energy”, säger Andreas Forssell, Crown Energys VD

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörandeden 6 december 2017 kl. 08:30 CET. 

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.