Crown Energy AB bekräftar mottagandet av en delbetalning på USD 8 miljoner

Report this content

Insiderinformation: Crown Energy AB ("Crown Energy" eller "Bolaget") är glada att informera marknaden om att den andra delbetalningen om USD 8 miljoner mottagits på Bolagets konto idag, enligt det undertecknade avtalet daterad den 20 oktober 2021.

 

Den 20 oktober 2021 ingick Crown Energy ett avtal enligt vilket köparen har rätt att förvärva (eller begära förköpsrätt över) Crown Energys olje- och gastillgångar (med undantag för verksamhet i Sydafrika). 

 

Crown Energy meddelar idag att den andra delbetalningen på USD 8 miljoner har mottagits på Bolagets konto. Det motsvarar ca 75,6 miljoner kronor vid tidpunkten för pressmeddelandet. Det totala beloppet som mottagits sedan oktober 2021 uppgår till USD 83 miljoner.

 

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 8.55 CET.

 

 

MER INFORMATION

Yoav Ben Eli vd Crown Energy AB +46 763 12 97 93

 

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Prenumerera