Två års förlängning av Manja-licensen med ett flexibelt arbetsåtagande

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör förlängning om två år av licens Block 3108 Manja. Bolaget äger 100 procent av licensen som är belägen onshore i sydvästra Madagaskar. Detta ger utrymme för förnyade aktiviteter av prospekt på licensen.

Efter ett positivt möte med olje- och gasmyndigheten för Madagaskar ”OMNIS” så är det överenskommet att förlänga licensen med två år, till 14 november 2019. Arbetsåtagandet flyttas över från tidigare period och fortsätter att innefatta en FTG (Full Tensor Gravity) undersökning över licensområdet, följt av frivillig ytterligare 2D-seismik.

Avtalet har fått ett slutligt medgivande från ministeriet i Madagaskar, vilket innebär att licensförlängningen trätt i kraft.

”Vi är mycket nöjda med detta resultat, som nu ger oss tillräckligt med tid för att planera och genomföra ett genomarbetat och logiskt prospekterings-program. Genom våra diskussioner med potentiella partners, ser vi att FTG-undersökningar kommer att ge viktig insikt och nödvändiga framsteg för vår tekniska utvärdering, på samma sätt som denna teknik har haft goda resultat i liknande onshore-strukturer i Uganda och Kenya. Det nya programmet kommer att göra det möjligt för oss att återknyta till investerare som vi tidigare pratat med, i syfte att få till ett partnersamarbete och på så sätt kunna genomföra borrningar på vår licens. Vi uppskattar OMNIS förståelse och flexibilitet när det gäller att uppnå detta mycket positivt resultat.”, säger Andreas Forssell, Crown Energys VD.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.

Prenumerera