AR-bolagen Crunchfish och Bublar Group inleder samarbete

Crunchfish och Bublar Group inleder ett strategiskt samarbete med fokus på Augmented Reality (AR) i mobiltelefonen kopplat till innovativa spelupplevelser. Samarbetet syftar till att kombinera avancerad spelutveckling med AR-teknik och modern gestbaserad interaktion.

Nasdaq First North-noterade Crunchfish har inlett ett strategiskt samarbete med NGM MTF-noterade Bublar Group (“Bublar”) avseende interaktion i spel och applikationer med AR. Initialt ligger fokus på de olika applikationer Bublar har under utveckling, med intentionen att utvärdera förutsättningarna för ett bredare samarbete inom nya tillämpningsområden.

Crunchfish är ett AR-bolag som erbjuder teknologier och tjänster för bland annat AR-applikationer och utveckling av nya användarupplevelser i mobiltelefoner och smarta glasögon. Bolaget har åtta års erfarenhet inom mobil interaktion och en mjukvara som finns installerad i miljontals enheter från ledande tillverkare inom konsumentelektronik. Bublar utvecklar en spelportfölj inom genren ”real-world games” och förbereder för närvarande lanseringen av mobilspelet ”Glowing Gloves”, vilket baseras på AR och rörelsestyrning av mobilen.  

”Crunchfish är en naturlig partner för oss genom att vi delar målsättningen att flytta fram positionerna inom våra respektive verksamhetsområden och deras position inom flera teknologiområden är stark,” säger Magnus Granqvist, VD på Bublar.

”Samarbetet med Bublar är spännande eftersom det öppnar upp möjligheter mot den mobila AR-världen. Tillsammans kan vi tänja på gränserna för mobila applikationer och samtidigt visa på kraften i interaktion med handgester inom AR. Jag ser att detta kan vara starten på ett fruktsamt samarbete där vi tillsammans kan ta tillvara den snabba utveckling som sker både inom AR och spelbranschen,” säger Joakim Nydemark, VD på Crunchfish.

”Framtidens interaktion och visualisering i 3D inom både AR- och VR måste gå hand i hand för en lyckad användarupplevelse. Crunchfish och Bublar kan nu tillsammans utveckla nyskapande spel och applikationer med geststyrning för såväl dagens stora mobiltelefon-marknad som det snabbväxande segmentet för smarta glasögon där händernas rörelser blir det naturliga användargränssnittet, ” säger Kenneth Häggmark, Innovationschef på Bublar.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
0706 35 16 09 
ir@crunchfish.com

Magnus Granqvist, VD Bublar Group
08-559 251 20
investorrelations@bublar.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella och sociala applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Bolaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Om Bublar Group
Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra. Bolagets mentor är G&W Fondkommission. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar