Blippit erhåller europeiskt mönsterskydd för sin appterminal

Figur: Blippits appterminal med skal i turkos

Blippit har erhållit europeiskt mönsterskydd i klassen betalningsterminaler 20.01 för app­terminalen. Tre designmönster har lämnats in i samma ansökan; appterminalen, skalet
samt appterminalen med skal. Produkten kommer att märkas på lämpligt sätt exempelvis med Mönsterskyddad / Design Protected, EU Mönsterreg. nr. / EU Design Reg. No. 006309167 eller bokstaven D med en cirkel runt för att framhäva att det rör sig om ett registrerat mönster.

Formgivare är Carl Forslund och Oskar Eriksson från Blippits designpartner Zenit Design
i Malmö.

För ytterligare information kontakta: 

Crunchfishs styrelseordförande och IP-ansvarige tillika Blippits VD Joachim Samuelsson,
0708 464 788, 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Crunchfishs VD Joakim Nydemark,
0706 351 609,
ir@crunchfish.com 


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 3 april 2019. 

Om Blippit – blippit.com

Blippit ger mobila appar access till handelns butikskassor via en appterminal. Blippits appterminal är en ny typ av betalningsinfrastruktur som utgör bryggan mellan app och butikskassa. Bolagets innovativa lösning transformerar marknadssegmenten för betalning, kuponger, betalningsterminaler och betalväxlar i fysisk handel. Blippit ägs gemensamt av Crunchfish Proximity och ClearOn i lika delar.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar