Blippit etablerar samarbete med GS1 Sweden. Samarbetet är strategiskt viktigt för en internationell expansion.

Crunchfish och ClearOns gemensamma bolag Blippit etablerar samarbete med GS1 Sweden för att nyttja möjligheterna med GS1 Digital Link inom butiksmarknadsföring. I samband med Blippits internationella lansering är associationen med GS1 strategiskt betydelsefull, eftersom GS1-standarder är globala och används i över 100 länder.

GS1 utvecklar gemensamma standarder för att ge produkter, tjänster och platser över hela världen en unik identitet, samla in data om dessa och sen dela informationen inom och mellan affärssystem. Resultatet är bättre effektivitet i hela värdekedjan, produktsäkerhet och spårbarhet. Det gynnar även slutkonsumenter som efterlyser rätt och relevant information. GS1 Digital Link identifierar inte bara produkten som den traditionella EAN-streckkoden, utan kan även berätta dess historia om när den tillverkades, vad den innehåller och hur den har transporterats. Genom att varje produkt märks enligt GS1 standarden GS1 Digital Link möjliggörs spårbarhet och bättre hållbarhetshantering men även nya möjligheter inom marknadsföring och försäljning.

Som ett första steg kommer samarbetet fokuseras på konsumentens interaktionsflöde med handeln och hur spårbarhet kan skapas till förmån för konsument, leverantör och handlare. Blippits perspektiv kommer att vara spårbarheten inom marknadsföring och försäljning genom att främst leverantörer får ökad insikt om vilka konsumenter köper deras varor.

När Blippit rullas ut globalt kommer associationen med GS1 bli av strategisk betydelse, eftersom GS1-standarder används av över 1,5 miljoner företag i över 100 länder. Även för utrullningen i Sverige är samarbetet viktigt eftersom GS1 Swedens över 12 000 kunder i Sverige redan använder GS1s produkter i sin dagliga verksamhet.

Figur: Initialt fokuserar Blippit på att erbjuda betalning och butiksmarknadsföring i
svensk dagligvaru- och servicehandel.


För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit AB och styrelseordförande i Crunchfish AB,
070-846 47 88, joachim.samuelsson@blippit.com

Christina Wergens, VD för GS1 Sweden AB,
08-50 10 10 00, christina.wergens@gs1.se


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Om Blippit – blippit.com
Blippit ger mobila appar access till handelns butikskassor via en appterminal. Blippits appterminal är en ny typ av betalningsinfrastruktur som utgör bryggan mellan app och butikskassa. Bolagets innovativa lösning transformerar marknadssegmenten för betalning, kuponger, betalningsterminaler och betalväxlar i fysisk handel. Blippit ägs gemensamt av Crunchfish Proximity och ClearOn i lika delar.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

GS1 Sweden AB – gs1.se
GS1 Sweden är en del av GS1, en icke vinstdrivande organisation som utvecklar globala standarder för att förbättra effektiviteten, säkerheten och synligheten i distributionskedjan, både i fysiska och digitala kanaler. Vi gör det möjligt för små och stora företag att identifiera, märka och dela information. Eftersom vi är en global organisation skapar GS1 ett gemensamt språk som stöder system och processer över hela världen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar