CRUNCHFISH AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

BLIPPIT STÅR INFÖR ETT GENOMBROTT OCH GESTSTYRNINGEN GÅR IN I FLERA KOMMERSIELLA KUNDPROJEKT

Crunchfishs bokslutskommuniké finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com 

Koncernens siffror i korthet Okt-Dec 2018 Okt-Dec 2017  Helår 2018  Helår 2017
Omsättning, SEK 2 132 707 1 942 618 3 509 946 3 203 433
Resultat före skatt, SEK -5 567 540 -5 005 244 -22 016 858 -20 770 037
Resultat per aktie, SEK -0,26 -0,32 -1,30 -1,35
Soliditet, % 86,3 84,5 86,3 84,5
Kassa vid periodens utgång, SEK 21 362 235 21 163 587 21 362 235 21 163 587

Väsentliga händelser under perioden

  • Fördjupat samarbete med kinesiska AR-partnern LLVision. De kommer att erbjuda programvara för gestinteraktion som standard i sin nya AR-plattform. De två första kunderna på plattformen är Digital China, en av Kinas större IT-leverantörer och Siveco China, utvecklare av smart teknik för drift och underhåll av infrastruktur och industrianläggningar.
  • Crunchfish och finska RealMax Oy tecknade ett samarbetsavtal som innebär att AR-glasögontillverkaren RealMax får rätten att integrera och demonstrera Crunchfishs geststyrningsteknologi i sina RealWear produkter. Partnerskapet stärker ytterligare Crunchfishs globala nätverk av AR-partners och positionen som en av de ledande leverantörerna av geststyrning inom Augmented Reality.
  • En ny generation av Crunchfishs geststyrningsprogramvara har lanserats vilken är speciellt framtagen för en intuitiv interaktion med AR-glasögon.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Crunchfish utökar samarbetet med världens fjärde största mobiltelefontillverkare – OPPO. Inom ramen för ett tilläggsavtal kommer mobiltelefoner under varumärkena OPPO och Realme att använda Crunchfishs mjukvara för geststyrning. Avtalet löper under ett år med möjlighet till förlängning. Tilläggsavtalet inkluderar en licens för användning av några fördefinierade gester inom ett specifikt applikationsområde och initiala ordervärdet är 200,000 USD.
  • Crunchfish och ClearOn lanserar genom det gemensamma bolaget Blippit en smidig lösning för Swish betalningar i dagligvaruhandeln. Blippits lösning bygger på en ny appterminal och ClearOns online clearing-tjänst som finns i 20 000 kassor i dagligvaru- och servicehandeln. Swish-användaren betalar genom att blippa mobilen mot appterminalen, som är utvecklad av Crunchfish.
  • Crunchfish står inför genombrott inom både AR och mobil handel. För att fullt ut ta vara på möjligheterna och skapa ytterligare kraft för kommersialiseringen i Blippit samtidigt som en ökad marknadsbearbetning inom AR i USA och Asien föreslår styrelsen en nyemission under våren.

VD Joakim Nydemarks kommentar

De kommersiella projekten inom AR är viktiga milstolpar

Vi upplever en tilltagande mognadsgrad på AR-marknaden med nya pilotprojekt och efterföljande kommersiella utrullningar. Vi fortsätter att ta position genom nya partners och kommersiella kundprojekt, samtidigt som vi ser att företag i allt högre utsträckning ser AR som en avgörande komponent i sin digitalisering. Att befästa användningen av vår geststyrnings­teknologi i kommersiella AR-projekt med positiv återkoppling från slutanvändarna har under perioden varit en viktig milstolpe mot tillväxt och lönsamhet.

Lanseringen med Swish är ett genombrott

Kommersialiseringen av vår mobile proximity teknologi är i full gång inom ramen för bolaget Blippit. Samarbetet mellan Crunchfish och ClearOn samt bildandet av Blippit är väldigt viktiga steg och genom integrationen med Swish gör vi ett genombrott då vi möjliggör ihopkopplingen av drygt 6,5 miljoner Swish-användare och 20 000 kassor i svenska dagligvaru- och servicehandeln.

Det är min övertygelse att envishet och hårt arbete i längden betalar sig och jag hoppas vi nu ska kunna börjar skörda frukterna av de ansträngningar och investeringar vi gjort i produkt­utveckling, partnerskap och ökad sälj- och marknadsföringskraft de senaste åren.

För ytterligare information, kontakta:

VD Joakim Nydemark, epost: ir@crunchfish.com, telefon: 0706 35 16 09


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10 

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för augmented reality och mobil handel. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar