CRUNCHFISH AB (publ), HALVÅRSRAPPORT 2018 JANUARI – JUNI 2018

CRUNCHFISH BREDDAR ERBJUDANDET INOM M-HANDEL MED DESIGNADE BLUETOOTH-ENHETER 

Crunchfishs halvårsrapport finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com

Koncernens siffror i korthet Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Helår 2017
Omsättning, SEK 232 535 157 981 448 631 986 092 3 203 433
Resultat före skatt, SEK -5 594 660 -5 862 005 -11 781 068 -10 549 734 -20 770 037
Resultat per aktie, SEK -0,36 -0,38 -0,76 -0,68 -1,35
Soliditet, % 82,3 89,6 84,5 82,3 84,5
Kassa vid periodens utgång, SEK 7 741 299 33 815 744 7 741 299 33 815 744 21 163 587

Väsentliga händelser under perioden

  • Crunchfish tecknar avtal med en San Francisco-baserad tillverkare av pilotlösa drönare. Företagets geststyrningsmjukvara kommer att användas i drönarnas applikationer. Bolaget utvecklar drönare för både konsument- och företagsmarknaden vilka kan användas för exempelvis videoinspelning, inspektion, automatiserad paketleverans och övervakning. Den kommersiella lanseringen kommer att ske under andra halvåret 2018. 
  • Crunchfish inleder ett strategiskt samarbete med noterade Bublar Group avseende interaktion i spel och applikationer med AR. Initialt ligger fokus på de olika applikationer Bublar har under utveckling, med intentionen att utvärdera förutsätt­ningarna för ett bredare samarbete inom nya tillämpningsområden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Crunchfish har lanserat en lösning med designade Bluetooth-enheter kallade aBubbl®-poddar, som kombinerade med bolagets mjukvara, förenklar all form av närhetsbaserad interaktion för bland annat mobil marknadsföring och handel.
  • Europeiska patentmyndigheten har lämnat förhandsbesked att de avser bevilja två patent för uppfinningar som båda bidrar till lägre strömförbrukning vid geststyrning.
  • Crunchfish avser genomföra en företrädesemission för att fullfölja kommersialiseringen av koncernens två mjukvaruteknologier, förutsatt ett godkännande vid en extra bolagsstämma.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Nydemark, VD
Epost: ir@crunchfish.com
Telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om Crunchfish
Crunchfish verkar inom två teknologiområden, Geststyrning och Mobile Proximity. Med dessa teknologier adresseras i huvudsak två marknader. Mjukvara för AR-interaktion samt närhetsbaserad mobil betalning och marknadsföring. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester som AR-glasögon och telefoner med AR-funktioner. Crunchfishs Mobile Proximity mjukvara är en teknologi baserad på Bluetooth som möjliggör närhetsbaserad kommunikation som skapar nya förutsättningar för mobil betalning och marknadsföring inom bland handeln. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar