Crunchfish bildar helägt dotterbolag för Connected AR-teknologin

Crunchfish bildar dotterbolag för verksamheten kring mobil närhetsbaserad interaktion för ökad tydlighet gentemot kunder och kapitalmarknad. Dotterbolaget kommer vara helägt av Crunchfish med firma Crunchfish Connected AR AB. Organisationsförändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Verksamheten för Crunchfishs nybildade dotterbolag är att kommersialisera den patenterade Connected AR-teknologin för mobil närhetsbaserad interaktion vid legitimering, handel och sociala applikationer. All verksamhet inom teknologiområdet Connected AR, inklusive patentportföljen bestående av 17 patentsökta uppfinningar och 10 godkända patent, kommer att överföras till dotterbolaget till bokfört värde.

”Genom att bilda ett eget dotterbolag för verksamheten inom Connected AR uppnår vi större tydlighet gentemot våra kunder och partners, vilket gynnar positionering och fortsatt utveckling samt kommersialisering av bolagets produkter”, säger Joakim Nydemark VD i Crunchfish AB.

Crunchfishs arbetande styrelseordförande Joachim Samuelsson blir VD för dotterbolaget som initialt kommer ha fem heltidsanställda, däribland Crunchfishs grundare och CTO Paul Cronholm. Dotterbolaget kommer även fortsättningsvis utnyttja Crunchfishs gemensamma resurser inom kapital- och marknadskommunikation, IT, finans, administration och juridik och sitta kvar i Crunchfishs lokaler på Media Evolution City i Malmö.

”Utöver att vi uppnår operativa fördelar ökar vi också transparensen genom att skjuta ned verksamheten kring Connected AR till ett dotterbolag. Därmed blir det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet”, säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish AB och blivande VD för dotterbolaget Crunchfish Connected AR AB. 

Två bolag, två teknologier och två fokusmarknader

Moderbolaget Crunchfish AB erbjuder effektiv interaktionsteknik för AR-lösningar för företag och industri i form av beröringsfri interaktion med gester samt kontextuell medvetenhet som gör det möjligt för användare att interagera och hantera information snabbare, enklare och säkrare.

Dotterbolaget Crunchfish Connected AR AB kommer att erbjuda innovativ närhetsbaserad teknologi för integrering i mobila applikationer vid legitimering, inom handel och sociala sammanhang, som skapar snabbare, smidigare och ny form av interaktion i det fysiska rummet.

Kontaktinformation

Joakim Nydemark
VD Crunchfish
Telefon: 0706 351 609, epost: Joakim.nydemark@crunchfish.com

Joachim Samuelsson
Arbetande styrelseordförande i Crunchfish AB och VD för Crunchfish Connected AR AB
Telefon: 0708 464 788, epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 19 december 2017.

Om Crunchfish

Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-handelslösningar och gör det möjligt att aktivera AR i vilken applikation som helst. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag. Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon. Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar