Crunchfish erhåller kinesiskt patent för närhetsbaserad autentisering

Report this content

Crunchfish AB (”Crunchfish”) har av det kinesiska patentverket erhållit ett förhandsbesked (Notice of Allowance) om att patent avseende närhetsbaserad autentisering kommer att beviljas. Patentet skyddar hur mobilanvändaren bevisar sin identitet eller påvisar ägande av värdehandling vid närhetsbaserad interaktion. Den kinesiska patentet har nummer 201680030051.6 och gäller till mars 2036. Detta patent har tidigare erhållits i Sverige, Europa och USA.

Patentet skyddar närhetsbaserad autentisering och förhindrar otillbörlig användning av andras identiteter eller värdehandlingar vid närhetsbaserad interaktion. Det höjer säkerhetsnivån ytterligare för applikationer som implementerar Crunchfishs interaktionslösningar vid mobil betalning genom publik nyckelinfrastruktur bevisar mobilanvändarens identitet eller påvisar ägande av värdehandling som exempelvis en rabattkupong eller färdbiljett inom kollektivtrafiken.

”Detta är ett grundpatent som ökar säkerheten i applikationer som implementerar Crunchfishs närhetsbaserade interaktionslösningar”, säger Paul Cronholm, Crunchfishs CTO.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, cirka 100 aktiva patent och patentansökningar inom Crunchfishs fem lösningsområden om man räknar patenträttigheter per land. Om man istället räknar unika uppfinningar och beviljade uppfinningar så finns inom Crunchfish 40 unika uppfinningar / 29 beviljade uppfinningar, och uppdelat per lösningsområde: Digital cash 7/0, Blippit 6/5, Food Waste 1/1, Nearby 14/12, Gestures 12/11. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfishs strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021.

Om Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish är ett techbolag med patentsökta lösningar för digitala kontanter som kan integreras både med betalningsrälsen eller mobila plånböcker. Lösningarna är globalt skalbara och gör digitala betalningar mer robusta eftersom riskerna med störningar och driftstopp elimineras. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.