Crunchfish erhåller patent för Blippits appterminals arkitektur för radiosignalering

Report this content

Crunchfish har erhållit två förhandsbesked om patent avseende en arkitektur med två signaler för radiokommunikation av det svenska Patent och registreringsverket PRV. Patenten är strategiskt viktiga för Crunchfish eftersom de medför flera fördelar vid etableringen av radiokommunikationen med användarens mobil. Patenten med svenska ansökningsnummer 1751432-4 och 1850266-6 har prioritet till november 2037 respektive mars 2038.

Figur: Ritning från patentansökan som beskriver arkitekturen med två-signaler från en service-terminal

Patenten skyddar uppfinningen att använda en arkitektur med två radiosignaler där den starkare signalen väcker mobilen och förbereder den att söka efter den svagare radio­signalen, i syfte att exempelvis etablera två-vägssession för radiokommunikation.

Det ena patentet skyddar vid kommunikation med en service terminal, exempelvis Blippits appterminal, medan det andra patentet skyddar även när kommunikationen inte är associerad med en service-terminal utan endast en fysisk plats.

Arkitekturen med två radiosignaler med olika signalstyrka spänner upp två kommunikations­zoner. En yttre zon där en mobilanvändare kan upptäcka den starkare radiosignalen och initiera en sökning efter den inre zonen med den svagare radiosignalen. Genom att använda sig av två zoner erhålls en energieffektivare lösning eftersom mobilen bara behöver göra högfrekventa radiomätningar för exempelvis en exakt blipp när användaren har kommit in i den inre zonen.

När det gäller operativsystemet iOS, vilket används av mobilanvändare med Apple-mobiler, är uppfinningens arkitektur med två signaler nödvändig för att kunna sätta upp en två-vägs­kommunikation i den inre zonen när användarens mobil är i nedsläckt läge. Det innebär även patentskydd för att ge mobilanvändaren en notifiering med mobilen i nedsläckt läge i den inre zonen nära service-terminalen. Den notisen kan exempelvis möjliggöra för användaren att snabbt och smidigt navigera direkt till vyn att godkänna en betalning i appen.

Två-signalsarkitekturen medför även att avgörandet om användaren ska anses befinna sig tillräckligt nära för ett blipp kan göras med högre precision eftersom signalstyrkemätningar kan kombineras från båda signalerna. Den skapar även ökade möjligheter för inhämtning av detaljerad data om vilka mobilanvändare är och hur de rör sig i den yttre och inre zonen.

Bifogad uppdaterade översikt förklarar patentportföljen inom det närhetsbaserade området genom att relatera uppfinningarna till användningsområdena mobil handel respektive sociala applikationer, samt huruvida uppfinningen i huvudsak avser att användaren är aktiv med sin mobil eller interaktion med mobilen i nedsläckt läge. Uppfinningar med blå text är beviljade eller godkända att bli beviljade patent.

Figur: Patentöversikt för närhetsbaserad interaktion

Förhandsbeskeden gäller patent i Sverige i 20 år. Positiva granskningsbesked har även erhållits för motsvarande internationella PCT-ansökningar med samma prioritetsdatum som de svenska patentansökningarna och ger Crunchfish möjlighet att välja de länder vi vill nationalisera dessa patent om 12 respektive 18 månader. Typiskt ansöker bolaget om patent i Europa, USA och Kina 30 månader efter inlämningen av den initiala svenska patent­ansök­ningen, men för dessa strategiskt viktiga patent kommer Crunchfish troligen att ansöka om patent i fler marknader. Som referens kan nämnas att Blippit ansökt om varumärkesskydd i 16 marknader för sitt namn.

Dessa patent är bolagets 12:e och 13:e inom närhetsbaserad interaktion och därmed har Crunchfish lyckats patentera 13 av 19 unika uppfinningar inom området. Dessutom har Crunchfish patent för 11 av 12 uppfinningar inom bolagets andra teknologiområde geststyrning.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 61 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – närhetsbaserad interaktion och geststyrning. Det finns 19 unika uppfinningar inom närhetsbaserad interaktion varav 13 har blivit beviljade eller fått avisering om patentering samt 12 unika uppfinningar inom geststyrning av vilka 11 blivit beviljade. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och närhets­baserad interaktion.

För ytterligare information kontakta: 
Crunchfishs styrelseordförande och IP-ansvarige tillika Blippits VD Joachim Samuelsson,
0708 464 788, 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Crunchfishs VD Joakim Nydemark,
0706 351 609,
ir@crunchfish.com 


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 3 april 2019. 

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar