Crunchfish erhåller patent för närhetsbaserad autentisering vilket försvårar identitetskapning

First North-noterade Crunchfish har av Patent- och Registreringsverket (PRV) fått förhandsbesked om att patent avseende närhetsbaserad autentisering kommer att beviljas. Patentet skyddar hur mobilanvändaren bevisar sin identitet eller påvisar ägande av värdehandling vid närhets­baserad interaktion. Patentansökningen med nummer 1550357-6 blir bolagets tionde patenterade uppfinning inom området Connected AR. Patentskyddet gäller till 2035 i Sverige. Patentansökningar för denna uppfinning har också lämnats in i Europa, USA och Kina.

Patentet skyddar närhetsbaserad autentisering och förhindrar otillbörlig användning av andras identiteter eller värdehandlingar vid närhetsbaserad interaktion. Det höjer säkerhetsnivån ytterligare för applikationer som implementerar Crunchfish Connected AR® teknologi, genom att publik / privat nyckelmetodik bevisar mobilanvändarens identitet eller påvisar ägande av värdehandling som exempelvis en rabattkupong eller färdbiljett inom kollektivtrafiken.

Patentet relaterar till samtliga applikationsområden för Crunchfish Connected AR®, exempelvis m-legitimering, m-handel, och sociala applikationer, och utgör ännu en viktig hörnsten i den breda patentportfölj som bolaget innehar i området. Crunchfish är pionjärer inom Augmented Reality (AR) med 17 patentansökta uppfinningar av vilka 10 redan blivit godkända. Utöver dessa patent har bolaget även patentsökt 11 unika uppfinningar avseende geststyrning varav 10 är beviljade patent.

Närhetsbaserad autentisering över kortdistanssignalering med Beacon eller Bluetooth Low Energy (BLE) i kombination med bredbandskommunikation mot server.  

”Detta är ett grundpatent eftersom det skyddar ökad säkerhet i samtliga applikationer som implementerar Crunchfish Connected AR-teknologi.”, säger Paul Cronholm, CTO på Crunchfish och uppfinnaren bakom detta patent. 

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 60 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och förstärkt verklighet (AR). Det finns 11 unika uppfinningar inom geststyrning vilka 10 har blivit beviljade patent samt 17 unika uppfinningar inom förstärkt verklighet av vilka 10 blivit godkända patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar. 

Crunchfishs strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta: 
Joachim Samuelsson, arbetande styrelseordförande och patentansvarig
+46 708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

VD Joakim Nydemark
+46 706 351 609
joakim.nydemark@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017. 

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel och industriella och sociala applikationer. Vår mjukvara Touchless A3D® möjliggör styrning av elektronik med gester och aBubbl® gör det möjligt att aktivera AR i vilken tredjepartsapplikation som helst. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag. Företagets mjukvara finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från flera globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information. 

Taggar:

Om oss

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil betalning i fysisk miljö. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten. Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till multinationella företag. Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta AR-glasögon. Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och har idag 23 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar