Crunchfish erhåller patent inom AR/VR interaktion

Crunchfish har erhållit förhandsbesked om patent avseende AR/VR-interaktion av svenska patent och registreringsverket PRV. Patentet skyddar hur användaren får visuell hjälp med att förstå vilken gest som aktiverar ett virtuellt objekt i smarta AR-glasögon eller VR-hjälmar. Detta är bolagets 23:e patent inom geststyrning och har därmed lyckats patentera 11 av 12 uppfinningar inom området. Dessutom har Crunchfish patent för 11 av 18 uppfinningar inom närhetsbaserad interaktion.

Avancerad bildbehandling och artificiell intelligens möjliggör för elektronik att förstå handgester och översätta dem till kommandon. Med geststyrning uppstår nya interaktions­möjligheter att styra enheter utan att fysiskt vidröra dem. Detta är särskilt viktigt inom AR/VR, eftersom ingen pekskärm finns tillgänglig, och användaren med fördel interagerar med handgester. Antingen tillsammans med, eller istället för, att använda fysiska knappar, röst, ögonstyrning eller handkontroller.

Patentet skyddar uppfinningen att hjälpa användaren i produkter som smarta AR-glasögon eller VR-hjälmar förstå vilken gest som aktiverar ett virtuellt objekt, genom att visa en transparant handikon över objektet.

Detta patent gäller till maj 2037 och bolaget har även lämnat in en internationell PCT-ansökan som granskats och konstaterats patenterbar. PCT-ansökan ger Crunchfish en frist till november 2019 att bestämma de marknader där bolaget avser att söka nationella patent. Typiskt ansöker bolaget om patent i Europa, USA och Kina 30 månader efter inlämningen av den initiala svenska patentansökningen.

Bolaget har en stark patentportfölj som skyddar ett brett spektrum av uppfinningar på valda nyckelmarknader. Beviljandet innebär att bolaget lyckats patentera 11 av 12 uppfinningar inom geststyrningsområdet.

Bifogad översikt förklarar patentportföljen inom geststyrningsområdet genom att relatera uppfinningarna till användarflödet. Tre patent relaterar till hur kameran aktiveras eller deaktiveras vid geststyrning, fem uppfinningar skyddar hur användaren interagerar med konsumentelektroniken, samt fyra patent skyddar hur Crunchfish skapar snabba och strömsnåla geststyrningsalgoritmer.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 58 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och närhetsbaserad interaktion. Det finns 12 unika uppfinningar inom geststyrning varav 11 har fått avisering om patentering samt 18 unika uppfinningar inom närhetsbaserad interaktion av vilka 11 blivit beviljade. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och närhetsbaserad interaktion.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande och bolagets IP-ansvarig Joachim Samuelsson 0708 464 788, joachim.samuelsson@crunchfish.com

VD Joakim Nydemark 0706 351 609,
joakim.nydemark@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019. 

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för augmented reality och mobil handel. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kupong­inlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar