Crunchfish erhåller patent inom förstärkt verklighet (AR) för förenklad delning av information i användarens absoluta närhet

First North-noterade Crunchfish har av Patent- och Registreringsverket (PRV) fått ytterligare ett patent godkänt i Sverige, som avser att upptäcka andra aktiva app-användare som befinner sig i närheten och enkelt dela information till dem. Det är företagets fjärde patent inom Connected AR (Augmented Reality). Patentet gäller i 20 år.

Teknologin i Crunchfishs nya patent finns i företagets mjukvara aBubbl® som erbjuder användare en kommunicerande form av förstärkt verklighet. aBubbl® är baserad på beacon-teknologi som ursprungligen utvecklades för stationära Bluetooth-sändare. aBubbl® till skillnad från den traditionella Beacon-teknologin möjliggör ett dynamiskt system för mobila Bluetooth-sändare som finns inbyggda i vanliga mobiltelefoner. När flera aktiva användare av samma app är i närheten av varandra kan de automatiskt upptäcka varandra och med minimal interaktion dela information emellan sig. Produkten aBubbl® kan integreras i vilken iOS eller Android app som helst på marknaden och stödjer även kommunikation mellan operativsystemen. Patentet skyddar flera användningsområden med användning av Bluetooth-teknologi: 

-        Delning av foton till alla närvarande
-        Delning av presentation till mötesdeltagare
-        Delning av betalning på en restaurang eller i en taxi
-        Utbyte av kontaktinformation
-        Överföring av telefonnummer vid en kontantbetalning

”Crunchfish stärker patentskyddet ytterligare runt en lösning som vi är ensamma om att erbjuda en global marknad. Vårt patentskydd avseende Connected AR-teknologin i produkten aBubbl® är starkt, genom att vi idag har sammanlagt 13 stycken patentsökta uppfinningar varav fyra redan är godkända.” säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande på Crunchfish.

aBubbl® är en unik produkt i och med att den skapar en ”nätverksbubbla” runt mobilanvändaren, inom vilken det är möjligt att upptäcka och på ett enkelt sätt kommunicera samt dela information med andra som befinner sig inom nätverksbubblans räckvidd.

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 51 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och förstärkt verklighet. Det finns 10 unika uppfinningar inom geststyrning vilka samtliga har blivit beviljade patent samt 13 unika uppfinningar inom förstärkt verklighet av vilka 4 har blivit godkända patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar. Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

Grafisk illustration över marknadsområdena för aBubbl® finns tillgänglig här.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Joachim Samuelsson 0708 464 788,
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

VD Joakim Nydemark 0706 351 609,
joakim.nydemark@crunchfish.com 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017. 

Om Crunchfish

Crunchfish verkar inom de snabbväxande områdena förstärkt och virtuell verklighet, där vi utvecklar mjukvara som skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst och för användare av mobila enheter att lokalt och sömlöst upptäcka och kommunicera med varandra. Crunchfishs teknik licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för mer information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar