Crunchfish erhåller sina två första europeiska patent och stärker patentportföljen ytterligare

Nasdaq First North-noterade Crunchfish har av europeiska patentmyndigheten fått förhandsbesked att de avser bevilja två patent för uppfinningar som båda bidrar till lägre strömförbrukning när kameran aktiveras eller deaktiveras vid geststyrning. Patenten blir bolagets två första beviljade europeiska patent.

Att minimera strömförbrukningen är alltid högt prioriterat bland tillverkare eftersom det ökar driftstiden och minskar risken för avbrott vid användning av exempelvis AR-glasögon i det dagliga arbetet. AR-glasögon skapar även behov av nya upplåsningsmekanismer mot­svarande skärmkoder och ansiktsigenkänning eftersom inga av dessa identifieringsmetoder fungerar när det inte finns någon skärm. Att låsa upp exempelvis AR-glasögon med en specifik gest löser upplåsningsproblematiken.

Det första patentet skyddar att kameran aktiveras när passiva sensorer detekterar fördefinierade förändringar i ljusförhållanden. Passiva sensorer finns typiskt i många mobila enheter och är alltid aktiverade. Genom att använda dessa kan kameran aktiveras på ett strömsnålt sätt. Patentet gäller till april 2034 och har tidigare beviljats i både Sverige och USA. Patent har även sökts i Kina.

Det andra patentet skyddar att kameran aktiveras när användaren lutar enheten på något håll, exempelvis en mobil, surfplatta, AR-glasögon eller VR-headset, samtidigt som det detekteras att det finns tillräckligt med ljus för geststyrning. Patentet innehåller också skydd för att stänga av kameran om inga igenkännbara gester kan detekteras. Dessutom innehåller patentet skydd för om gesterna representerar ett upplåsningskommando som aktiverar enheten. Patentet gäller till september 2032 och har tidigare beviljats i både Sverige och USA. Patent har även sökts i Kina.  

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 58 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och närhetsbaserad interaktion. Det finns 11 unika uppfinningar inom geststyrning varav 10 har blivit beviljade patent samt 18 unika uppfinningar inom närhetsbaserad interaktion av vilka 10 har blivit godkända patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande och bolagets IP-ansvarig Joachim Samuelsson 0708 464 788, joachim.samuelsson@crunchfish.com

VD Joakim Nydemark 0706 351 609,
joakim.nydemark@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2018. 

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella och sociala applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Bolaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar