Crunchfish erhåller sitt första amerikanska patent inom proximity området

Nasdaq First North-noterade Crunchfish har av United States Patent and Trademark Office (USPTO) fått förhandsbesked om att patentansökan 15/524,690 kommer att beviljas inom kort. Patentet skyddar bred och fundamental funktionalitet när närhets­baserad interaktion appliceras i sociala applikationer. Patentet blir Crunchfishs första amerikanska patent inom området proximity. Patentskyddet gäller till november 2034 och har tidigare beviljats i Sverige. Ansökningar i Europa och Kina har också lämnats in.

Teknologin i Crunchfishs patent finns implementerad i företagets mjukvara aBubbl® som gör det möjligt för mobilanvändare att identifiera och kommunicera med andra som befinner sig i närheten. aBubbl® kan integreras i vilken iOS eller Android app som helst på marknaden och stödjer även kommunikation mellan operativsystemen. Detta patent skyddar grundläggande närhetsbaserad identifiering av mobilanvändare i syfte att möjliggöra kommunikation med en enskild eller subgrupp av mobilanvändare, vilket är användbart i många sammanhang inom social media, butiksmarknadsföring, dating, konferenser och spel.

Patentet skyddar att en mobilanvändare identifierar vilka som finns i närheten och
sedan selektivt kommunicerar med någon enskild eller subgrupp av mobilanvändare.

“Detta patent skyddar hur närhetsbaserad interaktion appliceras i sociala applikationer. Att få detta grundpatent på den amerikanska marknaden är kommersiellt intressant, eftersom många av världens största applikationsbolagen kommer från USA,” säger Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish och även ansvarig för bolagets IP-portfölj.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 58 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och proximity. Det finns 11 unika uppfinningar inom geststyrning varav 10 har blivit beviljade patent samt 18 unika uppfinningar inom proximity av vilka 11 har blivit beviljade. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfishs strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Bolaget har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande och bolagets IP-ansvarig
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD
Telefon: 0706 351 609
Epost: ir@crunchfish.com


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018

Om Crunchfish

Crunchfish utvecklar och marknadsför Augmented Reality-teknik för m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår mjukvara gör det möjligt att styra elektronik med gester och möjliggör AR i en tredje parts applikation. Crunchfishs teknik är licensierad till både hårdvaruproducenter och applikations-utvecklare och finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från globala spelare. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och är baserat i Sverige. Besök crunchfish.com för mer information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar