Crunchfish utvecklar betaltjänst till kassasystem och öppnar upp marknaden för Blippit

Report this content

Crunchfish generaliserar mobilbetalning via Blippits appterminal genom utveckling av ny integrationsmjukvara för kassasystem. Detta öppnar upp en betydligt större marknad i Sverige och internationellt och förbereder andra utrullningsfasen. Lösningen är fortsatt kompatibel med ClearOns online clearing som möjliggör inlösen av kuponger och betalning i ett och samma blipp. Den initiala utrullningen av Blippit i den svenska handeln kommer som tidigare meddelat att påbörjas under det fjärde kvartalet 2019.

Blippit är en ny infrastruktur för att checka ut i butik med hjälp av appar. Blippits arkitektur är byggd runt en egenutvecklad patenterad appterminal och relaterad mjukvara. Med ClearOns online clearing, som finns implementerad i cirka 20 000 kassor i svenska dagligvaruhandeln, kan konsumenten med ett blipp på Blippits appterminal lösa in både kuponger och betalmedel. När det gäller själva betalningen finns emellertid en betydligt större marknad för Blippit. Enbart i Sverige finns enligt Riksbanken över 200 000 betalningsterminaler i den fysiska handeln och internationellt finns avsevärt fler som utgör möjlig marknad.

Crunchfish generaliserar nu Blippits lösning genom att erbjuda appbetalning som betaltjänst för kassor, genom en ny mjukvara som är enkel att integrera i vilket kassasystem som helst. Appterminalen kommer därmed att integreras i kassor på ett liknande sätt som en kortterminal för betalning, och även fortsatt erbjuda stöd för inlösen av kuponger och betalmedel när ClearOns online clearing finns implementerad i kassan. Genom den utökade arkitekturen öppnas marknaden upp avsevärt, eftersom Blippit kan bearbeta hela marknaden genom de kassaleverantörer som önskar erbjuda appbetalning som betaltjänst. Utrullningen av Blippit kommer som tidigare meddelat att initialt ske med Swish mot ClearOns cirka 1 000 Wave-kassor under det fjärde kvartalet 2019.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt att erbjuda appbetalning i butik. När ett kassasystem har integrerat Blippits lösning är det bara plug-and-play för handlaren att erbjuda betalning genom appar som har integrerat Blippits funktionalitet, som Swish har valt att göra”, förklarar Joachim Samuelsson, VD för Blippit och styrelseordförande för Crunchfish.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit och styrelseordförande för Crunchfish
0708-464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD Crunchfish
0706-351 609
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. E-post: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019. 

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar