Crunchfishs delägda dotterbolag Blippit reviderar utrullningsplanen för appterminalen

Report this content

Blippit är en brygga mellan handlarens fysiska kassa och betalningsappar som möjliggör smidig utcheckning i butik. Utvecklingen av Blippits appterminal går enligt plan och nästa steg är pilottest i handeln. Blippit har tidigare haft som målsättning att pilottesta och rulla ut appterminalen till handlare med ClearOns nya kassa under Q4 2019. På grund av förseningar hos ClearOn kommer Blippit att pilottestas med annan svensk kassaleverantör. Blippit har även genomfört en marknadsstudie och inlett dialoger med kassaleverantörer och betalappar på den indiska marknaden under hösten 2019.

Utvecklingen av appterminalen går enligt plan och Crunchfish Proximity har som tidigare kommunicerats tillverkat en releasekandidat av appterminalen, vilken för närvarande används för regulatoriska tester. I månadsskiftet oktober/november 2019 kommer en noll-serie med 100 enheter att produceras. Utvecklingen mot att vara redo att massproducera appterminaler under Q4 2019 följer plan.

Crunchfish generaliserade i augusti 2019 Blippits arkitektur, vilket öppnade upp marknaden för Blippit. Parallellt med dialoger med svenska kassaleverantörer under hösten har Blippit presenterats med positiv respons från kassaleverantörer och mobilbetalningsappar på den Indiska marknaden. Det är fortfarande i ett tidigt skede, men volymerna är enorma och behovet av en Blippit-lösning stort.

Blippit har tidigare haft som målsättning att pilottesta och rulla ut appterminalen till handlare med ClearOns nya kassa under Q4 2019. På grund av förseningar hos ClearOn förskjuts integrationen av Blippit till H1 2020. Bolaget är i dialog med andra kassaleverantörer och siktar istället på att kunna integrera och pilottesta Blippit med annan kassaleverantör under Q4 2019.

 

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Blippit och styrelseordförande för Crunchfish
+46 708-464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish
+46 706 351 609
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar