Crunchfishs förbättrade AR/VR interaktion internationellt patenterbar

First North-noterade Crunchfish har av internationella patentmyndigheten erhållit en granskningsrapport där samtliga krav i bolagets PCT-ansökan avseende AR/VR-interaktion anses patenterbara. Ansökan avser att skydda uppfinningen att ge användaren visuell hjälp med att förstå vilken gest som aktiverar ett virtuellt objekt i AR-glasögon eller VR-hjälmar. Dessutom har Crunchfish blivit beviljat ytterligare ett geststyrningspatent i Kina.

Avancerad bildbehandling gör det möjligt för elektronik att förstå handgester och att översätta dem till kommandon. Med geststyrning uppstår nya interaktionsmöjligheter när man på avstånd kan styra elektronik utan att fysiskt vidröra någon form av kontrollenhet. Detta är viktigt inom AR/VR, där ingen pekskärm finns tillgänglig och användaren med fördel interagerar med handgester istället för fysiska knappar eller handkontroller.

AR/VR möjliggör användargränssnitt i tre dimensioner, vilket kommer att kräva geststyrning då användaren vill interagera med ikoner och virtuella objekt i rummet. Syftet med denna internationella patentansökan är att skydda idén att hjälpa användaren förstå vilken handgest som kan användas för att aktivera ett virtuellt objekt genom att presentera en ikon för handgesten vid det virtuella objektet. När denna ansökan nationaliseras i valda marknader kommer patenten gälla till maj 2037.

Bolaget har utöver ovan nämnda patentansökan blivit beviljad patent i Kina som skyddar att kameran aktiveras för geststyrning när passiva sensorer detekterar fördefinierade föränd­ringar i ljusförhållanden. Patentet gäller till april 2034 och har tidigare beviljats i Sverige, Europa och USA.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 58 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och närhetsbaserad interaktion. Det finns 11 unika uppfinningar inom geststyrning varav 10 har blivit beviljade patent samt 18 unika upp­finningar inom närhetsbaserad interaktion av vilka 10 har blivit godkända patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish Proximity AB, dotterbolag till Crunchfish AB.
070-846 47 88, joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD för Crunchfish AB,
+46 706 351609, joakim.nydemark@crunchfish.com
 


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018. 

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för industriella och sociala applikationer samt m-handel. Bolagets teknologier gör det möjligt att styra konsumentelektronik med gester samt skapa innovativa m-handelslösningar. Crunchfishs teknologier licensieras till hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Bolaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar