Digital Cash förenklar CBDC-implementation

Report this content

Crunchfish är en teknisk pionjär inom digitala betalningar med Digital Cash-lösningar som avvecklar fysiska betalningar i två steg, först offline och sedan online. Det gör digitala betalningar robusta och bevarar även betalarens integritet. Digital Cash är extremt flexibelt och interoperabelt med alla typer av betaltjänster, såväl över landsgränser och från olika betalsystem. Idag meddelar Crunchfish att Digital Cash-lösningar förenklar CBDC-implementation betydligt, eftersom någon ytterligare infrastruktur inte behövs. Detta kommer att ha en stor påverkan på hela CBDC-industrin och accelerera centralbankers implementering av Central Bank Digital Currency, CBDC runtom i världen.

Crunchfishs Digital Cash gör det enkelt att implementera CBDC, eftersom det inte finns något behov av ytterligare infrastruktur. Centralbanker kan använda befintliga digitala betalningsrälsar för att distribuera CBDC. Detta är en enorm förenkling som kommer att påskynda implementeringen av CBDC runtom i världen.

Centralbanker i många länder experimenterar med digital valuta med hjälp av ’tokeniserade värdeinstrument’ som representerar sedlar i digital form. Digital Cash från Crunchfish använder däremot 'tokeniserade transaktionsinstrument' istället, vilket kan jämföras med en postväxel. Medan sedlar representerar anonyma pengar är postväxlar istället penningöverföring mellan två parter.

Att med Digital Cash digitalisera penningöverföring istället för pengar förenklar implementationen av CBDC väsentligt och kräver ingen ny infrastruktur. Digital Cash erbjuder kontanternas egenskaper; robusthet, användarvänlighet och bevarad integritet för betalaren i förhållande till banken. För att ge ut CBDC skapar centralbanken ny valuta genom att deponera den på ett centralbankskonto och därefter bjuda in kommersiella banker till att få tillgång och distribution genom vanliga transaktioner på befintlig digital betalräls.

Cash is king of digital payments. Kontanter fungerar alltid, de är enkla att använda och de skyddar den personliga integriteten. Crunchfish bevarar dessa egenskaper när kontanterna blir digitala. Omvandlingen kommer att bli stor eftersom digitala kontanter kommer att finnas i alla mobila plånböcker i framtiden.

Det är värt att nämna att Crunchfishs flexibla Digital Cash-lösningar med sin patentsökta tvådelade avvecklingsarkitektur kan integreras med alla typer av betalningssystem – kort, realtidsbetalningar, stängda plånböcker, kryptovaluta samt CBDC. Det är därför fortsatt möjligt att integrera Digital Cash med dagens CBDC-lösningar, baserade på 'tokeniserade värdeinstrument'; t ex Digital Symmetric Cryptography från Crunchfishs partner eCurrency eller blockkedjor baserade på Distributed Ledger Teknologi.

Om Digital Cash
För ett år sedan annonserade Crunchfish friktionsfria mobilbetalningar offline som en patentsökt innovation, vilket gjorde mobila betalningstjänster mycket mer robusta genom att introducera konceptet Digital Cash med en tvådelad avvecklingsarkitektur, offline och online. Lösningen bygger på det faktum att det inte är viktigt för handlaren om överföringen till deras konto sker exakt vid betalningstillfället eller lite senare, så länge det finns ett förtroende för att överföringen kommer att ske. Det är dock viktigt att betalningsupplevelsen måste vara robust, smidig och säker. Detta innebär att transaktionen inte kan vara beroende av nätet och molntjänster. Oavsett hur mycket investeringar som görs i IT-infrastruktur kommer nätberoende system aldrig kunna garanteras att alltid fungera.

Den geniala lösningen för robusta digitala betalningar går ut på att implementera en tvådelad avvecklingsarkitektur. Nyligen föreslogs detta tillvägagångssätt av VISA i en forskningsartikel som beskriver ett protokoll för offlinebetalningssystem (OPS) som tillämpas på CBDC. Crunchfish har även antagits som VISA Technology Partner.

Crunchfishs flexibla Digital Cash-lösningar med sin patentsökta tvådelade avvecklingsarkitektur kan integreras med alla betalningssystem – kort, realtidsbetalningar, Closed-Loop Wallets, kryptovalutor såväl som CBDC.

Crunchfishs Digital Cash-lösningar är universellt användbar, eftersom den kan integreras i alla betalningssystem, inklusive på kort. Digital Cash är dessutom interoperabelt mellan olika betaltjänster, över landsgränser och mellan olika betalsystem, vilket är nyckeln till att påskynda utrullning och marknadsacceptans av CBDC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com


Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05
ulf.rogius.svensson@crunchfish.com


Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021.

Om Crunchfish – crunchfish.com/digitalcash
Crunchfish är ett techbolag med patentsökta lösningar för digitala kontanter som kan integreras både med betalningsrälsen eller mobila plånböcker. Lösningarna är globalt skalbara och gör digitala betalningar mer robusta eftersom riskerna med störningar och driftstopp elimineras. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.