M-legitimering är ett nytt användningsområde för Crunchfish Connected AR™ teknologin

Crunchfish Connected AR™ är en banbrytande teknologi som möjliggör upptäckt och kommunikation med allt och alla som befinner sig i närheten. Teknologin skapar nya interaktionsmöjligheter för m-handel och sociala applikationer. Ett nytt användnings­område är m-legitimering, där bolagets patenterade teknologi möjliggör smidig och säker identifiering av individer i det fysiska rummet.

Det finns mängder av situationer där människor legitimerar sig i det fysiska rummet, exempelvis vid paketutlämning, på banken, vid inpassering eller vid inloggning på dator.
M-legitimering digitaliserar processen och gör den snabbare, smidigare och säkrare. Idag finns e-legitimation som möjliggör legitimering av en individ på nätet eller i en app. I det fysiska mötet behövs m-legitimering, där den personliga identiteten är associerad med mobilens identitet, och access till personlig information på nätet.

Crunchfish Connected AR™ teknologin är paketerad i mjukvaruplattformen aBubbl® som idag kan leverera snabb, smidig och säker m-legitimering till vilken tredjepartsapplikation som helst. Legitimering kan ske genom att mobilen bara hålls fram mot annan mobil eller terminal utan något som helst krav på interaktion. Detta är i många situationer tillräckligt, som exempelvis vid mobilbetalning av ett lägre belopp eller vid inpassering på gym. Om högre säkerhet krävs vid legitimering kan pinkod begäras eller biometrisk identifiering av tumme eller ansikte.

“M-legitimering digitaliserar den samhällsviktiga funktionen identifiering i det fysiska rummet. Detta realiseras genom förstärkt verklighet eller AR (Augmented Reality) eftersom teknologin digitaliserar närhet, den omedelbara omgivningen runt en person eller ett ting. Crunchfish har 16 patentsökta uppfinningar inom AR, av vilka 9 har blivit beviljade patent. Det utgör en exceptionellt stark patentportfölj inom AR.”, säger Joachim Samuelsson, arbetande styrelseordförande i Crunchfish.  

Crunchfishs patentportfölj

Crunchfish har, nationellt och internationellt, 59 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och förstärkt verklighet. Det finns 11 unika uppfinningar inom geststyrning varav 10 har blivit beviljade samt 16 unika uppfinningar inom förstärkt verklighet av vilka 9 har blivit patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patent­ansök­ningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande Joachim Samuelsson 0708 464 788,
joachim.samuelsson@crunchfish.com

VD Joakim Nydemark 0706 351 609,
joakim.nydemark@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 6 november 2017.

Om Crunchfish

Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi för m-handel samt industriella-, mobila och sociala applikationer. Vår mjukvara skapar nya interaktionsmöjligheter. Touchless A3D® gör det möjligt att styra elektronik med gester och aBubbl® gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet eller AR (Augmented Reality) i vilken tredjepartsapplikation som helst. Crunchfishs teknologi licensieras till både tillverkare av konsumentelektronik och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i enheter och applikationer från flera globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö.  Besök crunchfish.com (http://www.crunchfish.com/) för mer information

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar