Ny koncernstruktur i Crunchfish

Report this content

Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget inlett en omstrukturering av koncernens bolagsstruktur, i syfte att tydliggöra de olika verksamhetsområdena och placera dessa i relevanta dotterbolag. Med den nya koncernstrukturen kommer Crunchfishs olika verksamheter att bedrivas i separata helägda dotterbolag som var för sig kan redovisa sina egna intäkter och kostnader. Den nya koncernstrukturen kommer inte att ha någon direkt finansiell påverkan på Crunchfish utan syftar enbart på att skapa en ytterligare ökad tydlighet och transparens.

Crunchfish Proximity AB är under namnändring till Crunchfish Digital Cash AB med Patrik Lindeberg som VD. De närbesläktade lösningsområdena Digital Cash, Blippit och Nearby ingår i detta bolag. Crunchfish startar ett nytt dotterbolag Crunchfish Food Waste AB med fokus på Food Waste där Linda Kronby blir ny VD. Linda fortsätter även som VD för Blippit AB, som Crunchfish Digital Cash AB äger tillsammans med ClearOn AB i lika delar. Det tredje dotterbolaget är Crunchfish Gesture Interaction AB där Joakim Nydemark är fortsatt VD.

”Vår nya koncernstruktur tydliggör våra tre huvudsakliga lösningsområden och förser marknaden med transparant information som helägda dotterbolag med egen redovisning.”, säger Joachim Samuelsson, koncern-VD för Crunchfish.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, koncern-VD för Crunchfish AB
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

Ulf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager
+46 733 26 81 05

ulf.rogius.svensson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Om Crunchfish – crunchfish.com
Crunchfish är ett techbolag med patentsökta lösningar för digitala kontanter som kan integreras både med betalningsrälsen eller mobila plånböcker. Lösningarna är globalt skalbara och gör digitala betalningar mer robusta eftersom riskerna med störningar och driftstopp elimineras. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i Indien.

Prenumerera

Media

Media