Nytt amerikanskt patent inom geststyrning stärker Crunchfishs patentportfölj

First North-noterade Crunchfish har av Förenta staternas myndighet för patent och varumärken (USPTO) blivit beviljade patent avseende aktivering av mobilkameran när mobilens passiva sensorer detekterar fördefinierade förändringar i ljusförhållanden. Patentet möjliggör strömsnål aktivering av kameran med hjälp av passiva sensorer. Patentet med nummer US9733763 blir bolagets femte amerikanska patent inom geststyrningsområdet. Patentskyddet gäller i USA till april 2034. Tidigare har motsvarande svenska patent beviljats. Patentansökningar har även lämnats in i Europa och Kina.  

Crunchfish har en omfattande patentportfölj som innehåller ett tjugotal patentfamiljer fördelade på de två huvudsakliga verksamhetsområdena geststyrning, som vi benämner Touchless Interaction, respektive mobil närhetsfunktionalitet, som är en form av förstärkt verklighet och vi därför kallar Connected AR (Augmented Reality).

Crunchfishs process för skapande av IP-rättigheter avseende patent har följande huvudsakliga moment.

  • Skapa prioritetsgrund genom inlämning av första patentansökan i Sverige.
  • Analysera granskningsrapport från patentmyndighet.
  • Vid helt eller delvis positiv granskningsrapport, lämna in en internationell patentansökan genom PCT-systemet inom 12 månader.
  • Inlämning av nationella patentansökningar inom 30 månader på de viktigaste marknaderna såsom Europa, USA och Kina.

Detta senast beviljade patent har prioritetsgrund från inlämningsdagen 11 april 2013 i Sverige och bolaget har tidigare blivit beviljade patent i Sverige för samma uppfinning. Parallellt med den amerikanska ansökan som nu beviljats har nationella patentansökningar även lämnats in i Europa och Kina. På dessa två marknader pågår fortfarande granskningen eftersom varje nationell patentmyndighet fattar egna beslut. Sannolikheten för att patent skall bli beviljat även i Europa och Kina stärks dock eftersom ansökan redan blivit beviljat på två marknader.

Värdet av bolagets patentportfölj har under senaste året stärkts avsevärt eftersom flera av patentansökningarna inom geststyrning blivit beviljade patent även i USA och i något fall Kina och ännu viktigare att de flesta av patentansökningarna inom bolagets andra teknologiområde Connected AR har blivit granskade och beviljade patent i Sverige. För dessa ansökningar har internationell PCT ansökning lämnats in och i några fall har nationaliseringsfasen inletts eftersom trettio månader har förlupit sedan det prioritetsgrundande inlämningsdatumet.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 57 aktiva patent och patentansökningar inom två teknologiområden – geststyrning och förstärkt verklighet. Det finns 11 unika uppfinningar inom geststyrning varav 10 har blivit beviljade patent samt 15 unika uppfinningar inom förstärkt verklighet av vilka 9 har blivit godkända patent. Bolaget äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och förstärkt verklighet.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande och IP-ansvarig Joachim Samuelsson
0708 464 788
joachim.samuelsson@crunchfish.com 

VD Joakim Nydemark
0706 351 609,
joakim.nydemark@crunchfish.com 

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017. 

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför teknologi inom AR/VR och m-commerce. Vår mjukvara skapar nya interaktionsmöjligheter med konsumentelektronik. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-commerce lösningar och gör det möjligt att aktivera förstärkt verklighet i vilken applikation som helst. Crunchfishs produkter licensieras till tillverkare av konsumentelektronik och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information. 

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar