Två nya ledamöter nominerade till Crunchfishs styrelse

Report this content

Susanne Hannestad, grundare och VD för den globala fintech acceleratorn Fintech Mundi och Håkan Paulsson, grundare och styrelseledamot i snabbväxande IT-konsultkoncernen Q-group har tackat ja till att bli föreslagna som ledamöter i Crunchfish AB (publ) styrelse vid kommande årsstämma.

               

Susanne Hannestad har lång professionell erfarenhet av att hjälpa disruptiva fintech-bolag att kommersialisera sina produkter och växa sin affär internationellt. Susanne kombinerar djup teknisk förståelse inom fintech med ett exceptionellt stort nätverk av internationella partners och mentorer. Hon arbetar som VD i den globala fintech acceleratorn Fintech Mundi

Håkan Paulsson har lång professionell erfarenhet av att bygg disruptiva IT-konsultbolag. Håkan har sedan 2012 tillsammans med Mikael Kretz byggt upp IT-koncernen Q-group, med över 400 IT-konsulter i 25 specialistbolag idag. Håkan sitter i styrelsen i Q-groups bolag och har även suttit i Crunchfish styrelse fram till 2014. Håkan är även en av Crunchfish största aktieägare med 2,2% av aktierna i bolaget.

Bolagets nomineringskommitté kommer att förslå årsstämman följande styrelse:

  • Joachim Samuelsson, ordförande sedan 2012 (omval)
  • Susanne Hannestad, nyval
  • Göran Linder, ledamot sedan 2016 (omval)
  • Patrik Olsson, ledamot sedan 2016 (omval)
  • Håkan Paulsson, nyval
  • Malte Zaunders, ledamot sedan 2014 (omval)

Vi riktar stort tack till avgående ledamöter Stephan Carlquist, suppleant i styrelsen sedan 2014 och ledamot sedan 2017 och Mikael Kretz, ledamot sedan 2014.

Crunchfishs nomineringskommitté består av Joachim Samuelsson och Göran Linder, som representerar bolagets två huvudägare Femari Invest och Midroc Invest med 41,8% av aktierna tillsammans.

För ytterligare information kontakta: 

Crunchfishs styrelseordförande tillika Blippits VD Joachim Samuelsson,
0708 464 788, 
joachim.samuelsson@crunchfish.com 


Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den
4 april 2019. 

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­ baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar