CSC TECKNAR OUTSOURCINGKONTRAKT MED SAS KONCERNEN VÄRT 11 MILJARDER KRONOR

CSC TECKNAR OUTSOURCINGKONTRAKT MED SAS KONCERNEN VÄRT 11 MILJARDER KRONOR EL SEGUNDO, Kalifornien, den 18 december 2003. Computer Sciences Corporation (NYSE: CSC), ett av världens ledande IT-företag, meddelade idag att man har ingått ett outsourcingkontrakt med SAS koncernen. Avtalet löper initialt på fem år med möjlighet till två års förlängning och därefter ytterligare option på två förlängningar om ett år vardera. CSC uppskattar ordervärdet till 11 miljarder kronor om SAS väljer att utnyttjar hela möjligheten att förlänga kontraktet. Enligt avtalet skall CSC täcka SAS behov av konsulttjänster, systemintegration, systemutveckling och underhåll samt infrastrukturtjänster för affärskritiska system som hanterar exempelvis biljettbokning, biljettlöst resande, självbetjäning vid incheckning, flyplansunderhåll samt baggagehantering. Som en del av uppgörelsen förvärvar CSC Scandinavian IT Group, ett dotterbolag i SAS koncernen med 1 200 anställda som levererar IT-lösningar till den internationella flygindustrin. Förvärvet och outsourcingkontraktet är avsett att gälla från den 30 januari 2004 efter granskning och godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. "Avtalet stärker CSCs närvaro i Europa och Skandinavien", säger CSCs ordförande och koncernchef Van B. Honeycutt. "CSC är glada att få den här möjligheten att tillämpa sin kunskap och sina branschledande metoder jämte förväntade synergieffekter för att ge SAS såväl ekonomiska som operativa resultat" "Vi är övertygade att CSC är det bästa valet för både SAS koncernen och personalen samt för Scandinavian IT Groups kunder och våra aktieägare," säger SAS koncernchef Jørgen Lindegaard . "Genom CSCs världsledande kompetens får Scandinavian IT Group en injektion som ger de synergier som krävs för att kunna möta de utmaningar som vi och vår industri står inför. Vi ser fram emot en långvarig och ömsesidigt givande relation med CSC." Om SAS koncernen SAS AB är Skandinaviens största flyg- och resebolag med bas i norra Europa. SAS flyger såväl inom Skandinavien som till och från övriga Europa, Nordamerika och Asien. SAS är ett av bolagen som grundade Star Alliance®, världens största globala flygbolagsallians. Bland övriga bolag i SAS koncernen återfinns Spanair, Braathens, Widerøe's Flyveselskap och Blue1. Inom koncernen finns även bolag med verksamheter som står flygindustrin nära, såsom SAS Cargo Group and SAS Flight Academy. Till koncernen räknas också hotellverksamheten i Rezidor SAS Hospitality. För mer information om SAS besök gärna www.sasgroup.net. Om CSC Computer Sciences Corporation grundades 1959 och är idag ett av världens ledande globala företag inom informationsteknologin (IT). CSCs uppdrag är att förse sina kunder, som finns inom såväl industrin som den offentliga sektorn, med lösningar som svarar upp emot kundernas speciella utmaningar och som gör det möjligt för dem att få största möjliga nytta av IT-teknologin. Med fler än 92 000 medarbetare, levererar CSC nyskapande lösningar för sina kunder runt om i världen genom att tillämpa ledande teknologier och CSCs egen spetskompetens. Vår kompetens innefattar systemdesign och -integration; outsourcing av IT och affärsprocesser; applikationsutveckling; webb- och applikationshosting och management konsulting. CSCs huvudkontor finns i El Segundo, Kalifornien, USA. CSCs omsättning för tolvmånadersperioden till och med den 3 oktober 2003 uppgick till 13,0 miljarder dollar. För mer information, se www.csc.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT20280/wkr0008.doc Kontaktpersoner hos CSC avseende outsourcing hos SAS

Om oss

CSC, Computer Sciences Corporation, grundades 1959 i USA och är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med 72000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC Sverige etablerades 1994 och består idag av runt 550 medarbetare. CSCs konsulter har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri.

Dokument & länkar