CSC tecknar ramavtal med Vodafone Sverige

CSC tecknar ramavtal med Vodafone Sverige Stockholm den 11 april 2003 ---- Computer Sciences Corporation (NYSE: CSC) och Vodafone Sverige AB (Vodafone Sverige) har skrivit ett ramavtal, som innebär att CSC är leverantör till Vodafone Sverige avseende konsulttjänster inom området Telekom. Ramavtalet tecknades den 1 februari 2003 och löper på ett år. CSC Sverige och Vodafone Sverige har ett samarbete sedan 1993 där CSC, genom leverans av konsulttjänster, hjälpt Vodafone Sverige inom bland annat områdena kundtjänst, fakturering och dokumenthantering. En utveckling på det samarbetet är att CSC nu är en av Vodafone Sveriges fem ramavtalsleverantörer av konsulttjänster inom området Telekom. - Vi har gjort en omfattande upphandling för att säkerställa tillgång till hög teknisk kompetens och CSC har till fullo levt upp till våra höga krav, säger Torsten Millqvist, inköpschef på Vodafone Sverige. - Vi är mycket glada för att i hård konkurrens blivit en av ramavtalsleverantörerna till Vodafone Sverige, säger Tor-Vidar Fosser, Affärsansvarig på CSC. - Vår målsättning med det nya avtalet är att även i fortsättning agera aktivt när det gäller att ta fram nya tjänster som hjälper Vodafone Sverige att vara konkurrenskraftiga på en tuff marknad. Om CSC Computer Sciences Corporation grundades 1959 och är idag ett av världens ledande företag inom informationsteknologin (IT). CSCs uppdrag är att förse sina kunder, som finns inom såväl industrin som den offentliga sektorn, med lösningar som svarar upp emot kundernas speciella utmaningar och som gör det möjligt för dem att får största möjliga nytta av IT-teknologin. Med fler än 90 000, inkluderat de mer än 26 000 medarbetare efter uppköpet av DynCorp den 7 mars 2003, levererar CSC nyskapande lösningar för sina kunder runt om i världen genom att tillämpa ledande teknologier och CSCs egen spetskompetens. Vår kompetens innefattar systemdesign och -integration; outsourcing av IT och affärsprocesser; applikationsutveckling; webb- och applikationshosting och management konsulting. CSCs huvudkontor finns i El Segundo, Kalifornien, USA. CSCs omsättning för tolvmånadersperioden till och med den 27 december 2002 uppgick till 11,3 miljarder dollar. För mer information, se www.csc.com. För ytterligare information, kontakta: CSC Sverige AB Vodafone Sverige AB Tor-Vidar Fosser, Affärsansvarig Torsten Millqvist, Inköpschef Telefon: +46 709 89 53 10 Telefon: +46 709 61 43 30 E-post: tfosser@csc.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

CSC, Computer Sciences Corporation, grundades 1959 i USA och är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med 72000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC Sverige etablerades 1994 och består idag av runt 550 medarbetare. CSCs konsulter har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri.

Dokument & länkar