Den nordiska elbörsen styr upp handeln med ett nytt avräkningssystem

Den nordiska elbörsen styr upp handeln med ett nytt avräkningssystem Stockholm den 7 juli 2003 -- Nord Pool Spot kommer att införa ett nytt avräkningssystem för el-kontrakt som handlas på börsen för fysisk elhandel. CSC Solutions Norge ska utveckla det nya systemet som kommer att reducera avräkningstiden för kontrakten avsevärt redan i slutet av detta år. I vintras kritiserades Nord Pool Spot när säkerhetskraven för fysisk elhandel blev betydligt högre än tidigare. Dyrare elpriser och stora svängningar tillsammans med avräkningstiden på tre veckor resulterade i ökade krav på säkerhet för enskilda aktörer på elbörsen. Vinterns speciella situation på elmarknaden är en av anledningarna till att aktörerna på elbörsen vill minska avräkningstiden från dagens nivå på tre veckor. Med det nya systemet ska avräkningen ta mindre än en vecka. Nord Pool Spot har ingått ett avtal med CSC om utveckling av det nya spot-avräkningssystemet som ska vara i drift innan årsskiftet. - CSC blev vald som leverantör på grund av sin långa erfarenhet av liknande lösningar. Det nya systemet kommer att vara en vidareutveckling av deras speciallösning Genesis. Jag är mycket nöjd med att snabbt, efter vinterns händelser, kunna möta marknadens krav på snabbare spot- avräkning, säger Jørn Limann, VD för Nord Pool Spot AS. - Vi är glada att kunna bidra med en förbättring av systemet och rutinerna för världens första och ledande elbörs, säger Morten Søgård, VD för CSC Solutions Norge. - För oss är det ett intressant projekt med fokus på systemintegration. Samtidigt är det roligt att få uppdraget för av vi uppfattas som professionella, snabba och bra på att leverera det vi ska i tid, avslutar Morten Søgård. Det nya avräkningssystemet kommer också att förenkla de administrativa arbetsuppgifterna och utgöra grunden för ytterligare tillväxt i antalet handelstransaktioner. Systemet baseras på programvara från CSC och integreras med Nord Pool Spots verksamhet i Lysaker i Oslo. Om Nord Pool Nord Pool Spot AS etablerades som företag den 2 januari 2002. Från och med den 1 juli samma år var ägarstrukturen på plats. De systemansvariga nätföretagen Svenska Kraftnät, Fingrid och Statnett äger 20 procent var medan de danska nätföretagen Eltra och Elkraft System äger 10 procent var. Nord Pool ASA äger resterande 20 procent. Den fysiska marknaden är grunden för större delen av handeln på den nordiska elmarknaden organiseras av Nord Pool Spot AS. Under 2002 uppgick den totala handeln till 124 TWh till ett värde av 26 miljarder norska kronor på den fysiska marknaden. Det är omkring 32 procent av den totala elförbrukningen i Norden. Om CSC Computer Sciences Corporation grundades 1959 och är idag ett av världens ledande företag inom informationsteknologin (IT). CSCs uppdrag är att förse sina kunder, som finns inom såväl industrin som den offentliga sektorn, med lösningar som svarar upp emot kundernas speciella utmaningar och som gör det möjligt för dem att får största möjliga nytta av IT-teknologin. Med fler än 90 000 medarbetare levererar CSC nyskapande lösningar för sina kunder runt om i världen genom att tillämpa ledande teknologier och CSCs egen spetskompetens. Vår kompetens innefattar systemdesign och - integration; outsourcing av IT och affärsprocesser; applikationsutveckling; webb- och applikationshosting och management konsulting. CSCs huvudkontor finns i El Segundo, Kalifornien, USA. CSCs omsättning för tolvmånadersperioden till och med den 28 mars 2003 uppgick till 11,3 miljarder dollar. För mer information, se www.csc.com. CSC Solutions Norge AS är en norsk IT-leverantör med internationell förankring. I Norge har CSC omkring 400 medarbetare fördelade på kontor i Oslo, Bergen och Trondheim. Den norska verksamheten omsatte sista räkenskapsåret omkring 464 miljoner norska kronor. För ytterligare information, kontakta: CSC Solutions Norge Nord Pool Spot AS Morten Søgård, adm. dir. Jørn Limann, adm.direktør Telefon: +47 23 08 55 55 Telefon: +47 67 52 80 33 Nord Pool Spot AS Hartvig Munthe-Kaas, Info.direktör Telefon: +47 67 52 80 84 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

CSC, Computer Sciences Corporation, grundades 1959 i USA och är ett av världens ledande globala IT-tjänsteföretag med 72000 medarbetare världen över. CSC hjälper företag, organisationer och myndigheter att med hjälp av teknologi effektivisera sina verksamheter. CSC Sverige etablerades 1994 och består idag av runt 550 medarbetare. CSCs konsulter har expertkompetens inom strategisk konsultation, systemintegration, systemutveckling, e-business, informationssäkerhet och outsourcing. CSCs kunder finns främst inom branscherna bank och försäkring, flygindustri, telekom, tillverkningsindustri, offentlig sektor och försvarsindustri.

Dokument & länkar