Belopp och räntenivåer för studiemedel och studielån år 2004

Belopp och räntenivåer för studiemedel och studielån år 2004 Studiemedelsbeloppet är knutet till basbeloppet. Detta höjs år 2004 vilket innebär att studiemedelsbeloppet höjs med 31 kronor per vecka för heltidsstuderande. Utbetalningar görs normalt för fyra veckoperioder och inte per månad. De flesta studerande får bidrag enligt den generella nivån på 34,5 procent. Vissa studerande i grundskole- och gymnasiestudier kan dock få 82 procent i bidrag. Dessutom finns ett tilläggslån för den som tidigare haft viss inkomst. Fribeloppet anger hur mycket den som får studiemedel kan tjäna utan att studiemedlen reduceras. Samtliga belopp i tabellen gäller för heltidsstuderande. 2003 kr. 2004 kr. 1 v. 4v. 1 v. 4 v. Generellt bidrag (34,5%) 582 2 328 593 2 372 Lånedel 1 112 4 448 1 132 4 528 Högre bidraget (82%) 1 389 5 556 1414 5 656 Lånedel 305 1 220 311 1 244 Totalbelopp 1 694 6 776 1 725 6 900 Tilläggslån 382 1 528 389 1 556 Fribelopp vid 20 v. heltid 48 250 49 125 Återbetalning Regleringstalet för lån tagna före 1989 fastställs av CSN och följer i princip konsumentprisindex för det gångna året. Räntan för lån tagna efter 1989 (dvs. även det lån som infördes 1 juli 2001) motsvarar 70 procent av statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Upplåningskostnaden fastställs av regeringen. Återkravsräntan överstiger statens lånekostnad med två procentenheter. Regleringstal för lån tagna För år 2002: 1,0204 För år 2003: 1,0131 före 1989 (motsvarar 2,04%) (motsvarar 1,31%) Ränta på studielån tagna efter 2003: 3,2 % 2004: 3,1 % 1988 Ränta på återkrav 2003: 7,31 % 2004: 6,97% Studiemedel beviljas årligen till närmare 500 000 studerande. Antalet låntagare är cirka 1,5 miljoner personer. Mer information: Presschef Magnus Forss, 060-18 62 19 alt. 070-567 41 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar