CSN föreslår förbättringar för studerande som är sjuka

CSN vill förbättra stödet för studerande som är sjuka. Bland annat föreslås att det ska bli möjligt att behålla studiemedlen vid sjukdom på deltid. CSN vill även korta karenstiden för att få studielånen avskrivna i samband med sjukdom.

CSN fick i höstas regeringens uppdrag att titta närmare på hur stödet för sjuka studerande kan förbättras. Nu är uppdraget klart och CSN har lämnat sina förslag.
I dag kan en studerande som är sjuk få behålla sina studiemedel. Kravet är att sjukskrivningen är på heltid. En studerande får däremot inte behålla studiemedlen i fall han/hon är sjukskriven på del- eller halvtid.
- Vi föreslår att det ska vara möjligt att vara sjukskriven på halvtid och samtidigt få behålla studiemedlen. Det är en rättvisefråga, men samtidigt ett sätt att öka genomströmningen i studierna, säger Joacim Strömblad, utredare vid CSN:s rättsavdelning.

Kortare karenstid
CSN vill göra det möjligt för sjukskrivna studerande att alltid prova på att studera utan att rätten till studiemedel försvinner. I dag kan en sjukskriven person helt nekas studiemedel ifall han/hon provar på att studera på mindre än halvtid.
- Vi vill att den som är sjukskriven bara ska kunna gå till skolan och prova att studera. Det ska inte krävas någon anmälan för det, säger Joacim Strömblad.
I dag behöver en studerande som är sjukskriven inte betala tillbaka studielån som tagits i samband med en längre sjukperiod. Lån tagna efter en karenstid på 30 dagar skrivs av. CSN vill nu förkorta den karenstiden till två veckor.
Samtidigt tycker CSN att det är viktigt att rätt personer får avskrivning av studielånen.
- Här vill vi utöka kontrollerna. Den som är sjuk och missar sina kurser ska kunna få sina lån avskrivna. Den som är sjuk men ändå klarar sina kurser ska betala tillbaka sina lån i vanlig ordning, säger Joacim Strömblad.
CSN efterlyser även ett bättre fungerande system för rehabilitering av de som är sjukskrivna från sina studier. CSN anser att ansvaret för rehabiliteringen av sjuka studerande måste tydliggöras.
- Vi föreslår att en utredning tittar på dessa frågor. Man bör titta på ansvarsfrågan, finansieringen av insatserna och huruvida det bör finnas en bortre gräns för hur länge en studerande kan få studiemedel under sjukdom, säger Joacim Strömblad.
CSN föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft från och med den 1 juli 2014.

För mer information: Joacim Strömblad, utredare vid CSN:s rättsavdelning, 046-196693, 076-1196624.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

 

 

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar