Nya siffror över hur många gymnasieelever som får studiebidraget indraget på grund av skolk

CSN har nu sammanställt statistiken över hur många elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk läsåret 2017/2018. Onsdagen den 11 juli presenteras de nya siffrorna.

CSN redovisar siffror för riket, länen och Sveriges kommuner. CSN redogör även för utvecklingstendenser och förklaringar över tid, fakta om könsskillnader samt fakta om skillnader mellan fristående och kommunala skolor.

Vi presenterar även siffror hur många elever som fått återkrav på grund av sina indragna studiebidrag och hur många elever som får sina återkrav överförda för indrivning hos Kronofogdemyndigheten. 

Tider onsdagen den 11 juli:

09.00 startar CSN:s pressträff på myndighetens kontor i Solna Strand. Vid pressträffen deltar CSN:s utredare Andreas Dahlkvist.

09.30 publiceras pressmeddelande med siffror på kommun- läns och riksnivå samt övrigt material på CSN.se.

Plats för pressträff: CSN:s kontor i Stockholm, Vretenvägen 10, Solna (tunnelbana Solna Strand). Anmälan och inpassering till CSN:s kontor: mejla eller ring pressekreterare klas.elfving@csn.se, telefon 076-1196551.

Taggar:

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar