Små kommuner bättre på att rekrytera lågutbildade till studier

En högre andel studerar med studiestartsstödet i små kommuner, jämfört med större kommuner. Under 2018 studerade 4 900 personer med stödet, visar en ny uppföljning som CSN lämnat till regeringen.

En knapp tredjedel av de pengar som regeringen avsatte till studiestartsstödet användes under 2018. Det motsvarar 251 miljoner kronor av totalt 909 miljoner kronor.

Av de studerande var 58 procent kvinnor och 42 procent män och 65 procent var utländska medborgare. Av samtliga studerande med studiestartsstöd hade 66 procent högst grundskoleutbildning.

Nybro i topp
Små kommuner är bättre på att rekrytera studerande så att en stor del av budgeten används. Nybro, Torsås och Höganäs var de tre kommuner som använde högst andel av sin budget.
- En förklaring är att små kommuner oftare har ett nära och smidigt samarbete med Arbetsförmedlingen. Mindre kommuner har även varit bättre på att rekrytera utländska medborgare som nyligen avslutat etableringsprogrammet. Vidare riktlinjer kan också hjälpa till i arbetet och kommunerna jobbar aktivt med ett uppsökande arbete, säger Jennie Nilsson, utredare vid CSN.

Nya regler
CSN har även frågat de studerande och pratat med vägledare om studiestartsstödet.
- Vi har landat i att 40-55 procent av de studerande är rekryterade av studiestartsstödet. Det betyder att mellan 2 000 och 2 700 personer sannolikt inte hade börjat studera om studiestartsstödet inte hade funnits, säger Jennie Nilsson.

Från den 1 mars 2019 har regeringen beslutat att lätta upp arbetslöshetsvillkoret i studiestartsstödet. Det räcker med att ha varit arbetslös under sex av de senaste tolv månaderna. Det gör att CSN bedömer att fler studerande kan komma i fråga för stödet.

Riksdagen beslutade i början av 2019 att halvera anslaget för studiestartsstödet under 2019, det föreslås även avskaffas helt 2020. Det var en del i moderaternas och kristdemokraternas budgetförslag.

Läs hela rapporten "Studiestartsstöd - slutrapport"

För mer information: Jennie Nilsson, utredare CSN, 076-1014799
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Fakta studiestartsstödet: 
Studiestartsstödet infördes den 1 juli 2017. Det ska rekrytera personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. Tanken är att förbättra de studerandes möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Av landets kommuner var det 280 som hade anmält att de vill delta i satsningen under 2018. Dessa ska samverka med Arbetsförmedlingen i arbetet med att rekrytera studerande.

Taggar:

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar