Stor ökning av gymnasiestuderande som utnyttjar det högre bidraget

Antalet personer som studerar med det högre bidraget efter att de gått introduktionsprogrammet på gymnasiet har ökat kraftigt på senare år. Samtidigt är det snarare beskedet om uppehållstillstånd, än studiestödet, som lockat den här gruppen till studier. Det visar en ny uppföljning som CSN gjort åt regeringen.

Som en följd av den stora asylinvandringen 2015 valde regeringen att ge elever som studerat på introduktionsprogrammet på gymnasiet rätt till det högre bidraget inom studiemedlet. 

Regelverket infördes 1 juli 2018 och syftet var att stimulera fler personer med flyktingbakgrund att avsluta gymnasiestudierna och underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Det första halvåret 2018 fick 3 200 studerande från introduktionsprogram det högre bidraget utbetalt. Ett år senare hade siffran mer än fördubblats. Av de studerande från introduktionsprogram med högre bidrag är merparten 20 eller 21 år och 80 procent är män.

 

Nya gymnasielagen 
Samtidigt som det högre bidraget infördes kom även den nya gymnasielagen. Det ökade mängden studerande på introduktionsprogrammet där många motiverades till studier av möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd. 
- Våra enkätsvar visar att det är uppehållstillståndet, snarare än det högre bidraget, som varit starkt rekryterande till studier för denna grupp, säger Peter Engberg, analytiker vid CSN. 

 

Mindre problem med återbetalningen
Den högre bidragsnivån kan på sikt fylla andra syften än att vara rekryterande till fortsatta studier. Många från introduktionsprogram som studerar med den högre bidragsnivån har studerat med extra tillägg vilket indikerar att de befinner sig i ett mycket utsatt ekonomiskt läge.
- Det högre bidraget innebär att många i gruppen som valt att ta studielån kommer ha en lägre studieskuld den dagen studierna avslutas. Detta minskar risken för att de i framtiden kommer få problem med återbetalning av studielånet.

Läs hela CSN:s uppföljning av det högre bidraget för studerande med introduktionsutbildning

 

För mer information: Peter Engberg, analytiker hos CSN, 072-2187212.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 076-1196551.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar