CTEKs finanschef kommer att lämna bolaget

Report this content

CTEKs finanschef Marcus Lorendal har beslutat sig för att lämna bolaget för att anta en position på en större internationell koncern inom en ej konkurrerande verksamhet. En process för att rekrytera hans efterträdare kommer att inledas omgående.

Marcus Lorendal kommer att arbeta kvar i sin roll som CTEKs finanschef under uppsägningsperioden om sex månader.   

 

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88

Email: Niklas.Alm@ctek.com

Denna information är sådan som CTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 14:10 CET.

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon.

Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

Prenumerera

Dokument & länkar