Nytt antal aktier och röster i CTEK

Report this content

Antalet utestående aktier och röster ökat med 549 999 från 48 742 937 till 49 292 936 under oktober till följd av inlösen av optioner. Aktiekapitalet har därmed ökat med 549 999 kronor, från 48 742 937 kronor till 49 292 936 kronor

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88                                                        

Email: Niklas.Alm@ctek.com

Denna information är sådan information som CTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 10:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar