CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2020

andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 53 %
 • Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 51 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 12 % (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (26,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (2,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -9,8 MSEK (17,8)
   

delåret januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 32 % till 127,5 MSEK (187,5) - i jämförbara valutor, en minskning med 34 %
 • Nettoomsättningen minskade med 30 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 32 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 32,6 MSEK (56,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (30)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,2 MSEK (44,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,93 SEK (3,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,0 MSEK (39,9)
   

Prognos tredje kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2020 bedöms bli mellan 38 och 42 MSEK (83,4).

 

presentation av delårsrapporten

 

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46856642704
  UK +443333009030
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q2-2020. Länken finns även på www.ctt.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 08:30 (CET).

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar