CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2020

andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 53 %
 • Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 51 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 12 % (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (26,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (2,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -9,8 MSEK (17,8)
   

delåret januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 32 % till 127,5 MSEK (187,5) - i jämförbara valutor, en minskning med 34 %
 • Nettoomsättningen minskade med 30 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 32 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 32,6 MSEK (56,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (30)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,2 MSEK (44,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,93 SEK (3,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,0 MSEK (39,9)
   

Prognos tredje kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2020 bedöms bli mellan 38 och 42 MSEK (83,4).

 

presentation av delårsrapporten

 

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46856642704
  UK +443333009030
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q2-2020. Länken finns även på www.ctt.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 08:30 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar