CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport tredje kvartalet 2020

tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 52 %

 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (47)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (29,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (2,31)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -4,7 MSEK (34,7)
   

delåret januari – september 2020  

 • Nettoomsättningen minskade med 39 % till 165,9 MSEK (270,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 40 %

 • Nettoomsättningen minskade med 37 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad
  Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 38 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 39,0 MSEK (95,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23 % (35)
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,2 MSEK (73,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,33 SEK (5,85)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -9,7 MSEK (74,7)
   

Prognos fjärde kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2020 bedöms bli mellan 35 och 45 MSEK (84,0).

 

PrESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 505 583 74
  UK +44 333 300 92 68
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q3-2020. Länken finns även på www.ctt.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 8:30 (CET).  

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar