CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Report this content

tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 52 %

 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (47)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (29,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (2,31)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -4,7 MSEK (34,7)
   

delåret januari – september 2020  

 • Nettoomsättningen minskade med 39 % till 165,9 MSEK (270,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 40 %

 • Nettoomsättningen minskade med 37 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad
  Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 38 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 39,0 MSEK (95,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23 % (35)
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,2 MSEK (73,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,33 SEK (5,85)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -9,7 MSEK (74,7)
   

Prognos fjärde kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2020 bedöms bli mellan 35 och 45 MSEK (84,0).

 

PrESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 505 583 74
  UK +44 333 300 92 68
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q3-2020. Länken finns även på www.ctt.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 8:30 (CET).  

Dokument & länkar