CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 2018

FJÄRDE KVARTALET 2018

 •  Nettoomsättningen ökade med 47 % till 94,2 MSEK (63,9) - i jämförbara valutor, en ökning med 35 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,4 MSEK (13,3) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (21)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (9,9)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,79)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,3 MSEK (19,5)

JANUARI - DECEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade med 15 % till 315,3 MSEK (273,2) - i jämförbara valutor, en ökning med 13 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 90,2 MSEK (57,9) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 29 % (21)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 69,7 MSEK (47,4)
 •  Resultat per aktie ökade till 5,56 SEK (3,79)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,2 MSEK (89,5)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,05 SEK per aktie (2,75)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2019

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2019 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (63,8).

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2019

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09:30 (CET) idag, den 6 februari 2019. Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommunikén för 2018 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 505 583 53
UK +44 333 300 92 71

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11672.

Länken finns även på www.ctt.se. 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 8:30 (CET).

Om oss

CTT SYSTEMS (NASDAQ OMX Stockholm: CTT), the leading provider of products for aircraft de-humidification and air humidification in the cockpit, the crew rest areas and in the first/business class cabin. CTTs products Zonal Drying ™, Cair ™, Flight Deck and Crew Humidifier are standard or optional equipment onBoeing B787, Airbus A350 and A380. CTT has today more than 450 systems installed in more than 30 airlinesworldwide. CTT has now 20 years of operating experience on the Zonal Drying ™ system plus 14 years on Cair™ and Crew Humidifier systems. IATAs report on fuel-saving measures is now including Zonal Drying ™ as one of the few available fuel-saving systems for retrofitting.

Prenumerera

Dokument & länkar